Štvrtok, 25. apríl, 2019

Britská armáda sa rozrastá o unikátne mechanizované brigády

Časť tankov Challenger 2 vymenia Briti za kolesové vozidlá Ajax. Zvyšné chcú modernizovať.

Britské bojové vozidlo Ajax. (Zdroj: General Dynamics)

Britská armáda začína tento rok budovať experimentálnu útočnú skupinu SEG (Strike Experimentation Group). SEG sa stane predobrazom nových britských útočných brigád (Strike Brigades), ktoré posilnia schopnosť Británie zúčastňovať sa na bojových operáciách vysokej intenzity.

Britská vláda sa po zisteniach spred dvoch rokov rozhodla pre závažnú reorganizáciu svojich tankových síl. Britská armáda sa tak rozrastie o tri brigády a zmeny čakajú aj pluky s tankami Challenger 2. Tie pripravujú na hĺbkovú modernizáciu.

Prečítajte si tiež: Big 6+1: Ako bude vyzerať americká armáda 21. storočia

Podľa think-tanku IISS (International Institute for Strategic Studies) britskej armáde, na rozdiel od americkej alebo francúzskej, chýbajú stredné obrnené brigády postavené na kolesovej platforme. Spojené štáty majú svoje SBCT (Stryker Brigade Combat Team) brigády postavené okolo obrnených vozidiel Stryker, Francúzsko má dokonca (okrem tankov) všetky obrnené bojové vozidlá postavené na kolesovom podvozku.

Kolesový podvozok má síce nižšiu taktickú mobilitu (teda obmedzenú možnosť podstúpiť manévrový boj v najťažšom teréne), ale dokáže sa veľmi rýchlo presúvať po vlastnej osi na dlhé vzdialenosti. Naopak pásové podvozky majú schopnosť viesť manévrový boj, ale pri preprave na dlhé vzdialenosti musia použiť železnice, lode alebo cestné ťahače. To samozrejme vyžaduje energiu, personál, palivo, čas a zaistenie bezpečnosti.

Britskej armáde podobná stredná obrnená brigády chýba. Tento nedostatok opísal britský vládny dokument Strategic Defence and Security Review (SDSR) v roku 2015. Dokument SDSR všeobecne opísal obrannú stratégiu Veľkej Británie do roku 2025, označil hlavné hrozby pre Spojené kráľovstvo a tiež schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre elimináciu spomínaných hrozieb.

Jedným z odporúčaní dokumentu SDSR je opätovné vybudovanie schopnosti zúčastniť sa bojových operácií vysokej intenzity - pre tento účel SDSR odporúča vybudovať dve nové "útočné brigády" a zdvihnúť počet expedičných brigád zo štyroch na päť. Jedna spomínaná útočná brigáda vznikne transformáciou existujúcej obrnenej brigády.

Hlavnou britskou expedičnou silou bude 3. divízia, kde nájdeme spomínané dve nové útočné brigády a dve súčasné obrnené brigády.

Obe dve nové útočné brigády budú organizované nasledovne:

  • Prieskumný prápor s vozidlami Ajax,
  • Jeden stredný bojový prápor s vozidlami Ajax. Ide o nový koncept britskej armády, ktorý vozidlám Ajax priraďuje úlohu stredných tankov,
  • Dva prápory mechanizovanej pechoty,
  • Delostrelecké, ženijné, logistické a zdravotnícke jednotky,

Nové bojové vozidlá Ajax sú postavené na pásovom podvozku a sú osadené novým, vysoko výkonným kanónom ráže 40 mm. Vozidlá Ajax majú tiež bohaté senzorové, elektronické a komunikačné vybavenie. Vďaka svojmu vybaveniu poslúžia aj ako predsunuté stanovisko pre delostreleckých a leteckých navádzačov.

Prápory mechanizovanej pechoty útočných brigád získajú v rámci programu MIV (Mechanised Infantry Vehicle) nové obrnené transportéry na kolesovom podvozku 8x8. Zatiaľ nie je známy dodávateľ vozidiel, ani konkrétny typ. Britská armáda síce chce MIV získať "najskôr, ako to bude možné", ale žiadny časový plán dodávok nie je známy.

V prípade britských útočných brigád je unikátna práve kombinácia pásového (Ajax) a kolesového (MIV) podvozku. Ajax kombinuje vysokú taktickú mobilitu, skvelú odolnosť a veľkú palebnú silu, ale jednoducho nebude schopný sa na veľkú vzdialenosť presúvať tak rýchlo, ako kolesové MIV.

Toto obmedzenie neumožní presúvať celú brigádu na dlhé vzdialenosti rovnako rýchlo, ako dokážu americké a francúzske stredné obrnené brigády. Napríklad francúzska brigáda s kolesovými vozidlami VBCI dokázala v africkom Mali (2013) prekonať vzdialenosť 2000 kilometrov počas piatich dní.

Na druhej strane, vďaka svojej odolnosti, senzorovému a elektronickému vybaveniu a výzbroji britské Ajaxy technicky prekonávajú akékoľvek súčasné zahraničné bojové vozidlo pechoty - a to na kolesovom aj pásovom podvozku.

SDSR tiež odporúča zmenšiť tri pluky (v skutočnosti ide o jednotky veľkosti práporu) tankov Challenger 2 na iba dva. Jeden pluk s tankami Challenger 2 bude prezbrojený práve na vozidlá Ajax.

Zníženie počtov tankov Challenger 2 nemusí na prvý pohľad vyzerať logicky - v súčasnej dobe tanky zohrávajú významnú úlohu v bojoch na východnej Ukrajine, Sýrii a Iraku. Podľa think-tanku IISS ale čaká britský Challenger 2 hĺbková modernizácia. Vďaka modernizácii výrazne vzrastie bojová hodnota zostávajúcich Challenger 2, čo zmierni následky zníženia počtu tankov.

Článok bol pôvodne publikovaný na portáli armadninoviny.cz.