SME
Streda, 16. jún, 2021 | Meniny má Blanka, BiankaKrížovkyKrížovky

Využitie vzdušného priestoru SR na mesiac apríl 2006

Závery koordinačnej porady a využitie vzdušného priestoru SR na mesiac apríl 2006.

Všetky tu uvedené informácie majú iba informatívny charakter, bez akejkoľvek právnej alebo inej záväznosti. Môžu byť zmenené kedykoľvek, bez akéhokoľvek predbežného oznámenia.Využitie vzdušného priestoru na mesiac apríl 2006 a spracované plány aktivácie AMC spravovaných priestorov.

AMC_apr_2006.zip (31kB)


NOTAMy na apríl 2006 pre SR:

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
c) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok - označenie správy NOTAM;
položka Q) - systémová;
položka A) - značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) - začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) - koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) - aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) - TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) - dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) - horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
d) Všetky časy sú uvedené v UTC
e) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo FT.
f) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
g) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov (LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.7). Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/5321817 , 0960/463 579 , 0960/468 304.


1. Správy NOTAM:

AKTIVÁCIA LZR 222 TURECKÝ VRCH-PETER MIMO PUBLIKÁCIU V AIP SR

(C0564/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/135/4821N01710E002
A)LZBB B)0604220600 C)0604231600
D)DENNE 0600-1600
E)LZ R222 AKTIVOVANY. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)FL135)

(A0564/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/135/4821N01710E002
A)LZBB B)0604220600 C)0604231600
D)DAILY 0600-1600
E)LZ R222 ACTIVATED. REF ENR 5.1.7.
F)GND G)FL135)


VOJENSKÉ CVIČENIE
Priestor 1


(C0565/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/055/4901N02203E013
A)LZBB B)0604040700 C)0604061700
E)ZAKAZ CIV LETOV
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
491043N 0215412E - 490325N 0222144E - 485502N 0221952E - 490149N 0214543E - 491043N 0215412E.
F)GND
G)FL055)

(A0565/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/055/4901N02203E013
A)LZBB B)0604040700 C)0604061700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
491043N 0215412E - 490325N 0222144E - 485502N 0221952E - 490149N 0214543E - 491043N 0215412E.
F)GND
G)FL055)

Poz.: priestor pre LZPW, priestor je horizontálnymi hranicami zhodný s TSA 09C


Priestor 2

(C0566/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/055/4855N02201E013
A)LZBB B)0604040700 C)0604061700
E)ZAKAZ CIV LETOV
VOJENSKA CINNOST V PRIESTORE:
490149N 0214543E - 485502N 0221952E - 484955N 0214401E - 490149N 0214543E.
F)GND
G)FL055

(A0566/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/055/4855N02201E013
A)LZBB B)0604040700 C)0604061700
E)CIV FLIGHTS PROHIBITED
MILITARY ACTIVITY IN AREA:
490149N 0214543E - 485502N 0221952E - 484955N 0214401E - 490149N 0214543E.
F)GND
G)FL055)

Poz.: priestor pre LZPW, priestor je horizontálnymi hranicami zhodný s TSA 10E


SÚŤAŽ V PARAŠUTIZME SLOVAK AIR BOOGIE

(C0567/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/140/4859N01811E006
A)LZBB B)0604140600 C)0604301800
D)14-17 22 23 29 30 0600-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
SUTAZ V PARASUTIZME SLOVAK AIR BOOGIE V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 10 KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
F)GND
G)FL140)

(A0567/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/140/4859N01811E006
A)LZBB B)0604140600 C)0604301800
D)14-17 22 23 29 30 0600-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
PARACHUTE CHAMPIONSHIP SLOVAK AIR BOOGIE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 10 KM WITH CENTRE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
F)GND
G)FL140)


SÚŤAŽ VETROŇOV BESKYDY EUROREGION CUP

(C0569/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4908N01841E043
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DENNE 0800-1900
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE VETRONOV BESKYDY EUROREGION CUP:
493030N 0185010E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S CESKOU REPUBLIKOU DO KOTY VELKA JAVORINA (485127N 0174034E) - NOVAKY (484312N 0183215E) - 484716N 0185220E - 492318N 0194240E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S POLSKOM DO BODU 493030N 0185010E.
OKREM CTR/TMA ZILINA.
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)

(A0569/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4908N01841E043
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DAILY 0800-1900
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDER CHAMPIONSHIP BESKYDY EUROREGION CUP PARTICIPANTS:
493030N 0185010E - ALONG STATE BORDER WITH CZECH REPUBLIC TO SPOT ELEVATION VELKA JAVORINA (485127N 0174034E) - NOVAKY (484312N 0183215E) - 484716N 0185220E - 492318N 0194240E - ALONG STATE BORDER WITH POLAND TO POINT 493030N 0185010E.
EXCEPT ZILINA CTR/TMA.
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)


(C0570/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4905N01918E025
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DENNE 0800-1900
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE VETRONOV BESKYDY EUROREGION CUP:
484716N 0185220E - 484830N 0190757E - 484900N 0194230E - 485845N 0194618E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S POLSKOM DO BODU 492318N 0194240E - 484716N 0185220E.
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)

(A0570/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4905N01918E025
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DAILY 0800-1900
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDER CHAMPIONSHIP BESKYDY EUROREGION CUP PARTICIPANTS:
484716N 0185220E - 484830N 0190757E - 484900N 0194230E - 485845N 0194618E - ALONG STATE BORDER WITH POLAND TO POINT 492318N 0194240E - 484716N 0185220E.
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)


(C0571/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4918N02017E019
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DENNE 0800-1900
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE VETRONOV BESKYDY EUROREGION CUP:
PODBANSKE (490847N 0195425E) - STARY SMOKOVEC (490800N 0201230E) - 492445N 0204420E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S POLSKOM DO BODU 491120N 0195005E - POZDLZ ZAPADNEJ HRANICE TMA POPRAD DO BODU PODBANSKE (490847N 0195425E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)

(A0571/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4918N02017E019
A)LZBB B)0604250800 C)0605071900
D)DAILY 0800-1900
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDER CHAMPIONSHIP BESKYDY EUROREGION CUP PARTICIPANTS:
PODBANSKE (490847N 0195425E) - STARY SMOKOVEC (490800N 0201230E) - 492445N 0204420E - ALONG STATE BORDER WITH POLAND TO POINT 491120N 0195005E - ALONG WEST BORDER OF POPRAD TMA TO POINT PODBANSKE (490847N 0195425E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL: +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)

Poz.: Organizátor zabezpečí dodržanie podmienok stanovených pre túto súťaž LÚ SR.


SÚŤAŽ V BEZMOTOROVOM LIETANÍ - PRIBINA CUP 2006:
NITRA


(C0572/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4826N01818E021
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
481900N 0184728E - 483120N 0183526E - 484225N 0175931E - 482535N 0180106E - 481945N 0174916E - 480810N 0180510E - 481900N 0184728E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0572/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4826N01818E021
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
481900N 0184728E - 483120N 0183526E - 484225N 0175931E - 482535N 0180106E - 481945N 0174916E - 480810N 0180510E - 481900N 0184728E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

HRON

(C0573/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4802N01824E035
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
480926N 0180321E - 475310N 0174826E - 474912N 0173645E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S MADARSKOMDO BODU 480405N 0191500E - 481908N 0190525E - 481900N 0184728E - 480926N 0180321E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0573/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4802N01824E035
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
480926N 0180321E - 475310N 0174826E - 474912N 0173645E - ALONG STATE BORDER WITH HUNGARY TO POINT 480405N 0191500E - 481908N 0190525E - 481900N 0184728E - 480926N 0180321E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

LUČENEC

(C0575/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4821N01945E027
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
482346N 0202459E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S MADARSKOM DO BODU 480405N 0191500E - 481908N 0190525E - 482457N 0192918E - 482346N 0202459E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0575/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4821N01945E027
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
482346N 0202459E - ALONG STATE BORDER WITH HUNGARY TO POINT 480405N 0191500E - 481908N 0190525E - 482457N 0192918E - 482346N 0202459E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

TRENČÍN

(C0576/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4848N01808E025
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
484917N 0173215E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S CESKOU REPUBLIKOU DO BODU 491156N 0180837E - 491115N 0181407E - 490643N 0182337E - 490237N 0183309E - 484028N 0184357E - 483120N 0183526E - 484225N 0175931E - 484523N 0174958E - 484442N 0173203E - 484917N 0173215E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0576/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4848N01808E025
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
484917N 0173215E - ALONG STATE BORDER WITH CZECH REPUBLIC TO POINT 491156N 0180837E - 491115N 0181407E - 490643N 0182337E - 490237N 0183309E - 484028N 0184357E - 483120N 0183526E - 484225N 0175931E - 484523N 0174958E - 484442N 0173203E - 484917N 0173215E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

POĽANA

(C0577/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4843N02000E028
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
482346N 0202458E - 482457N 0192918E - 483337N 0192506E - 484743N 0192252E - 484743N 0192252E - 485845N 0194618E - 485636N 0195240E - 485155N 0195801E - 485152N 0203839E - 482346N 0202459E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0577/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4843N02000E028
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
482346N 0202458E - 482457N 0192918E - 483337N 0192506E - 484743N 0192252E - 484743N 0192252E - 485845N 0194618E - 485636N 0195240E - 485155N 0195801E - 485152N 0203839E - 482346N 0202459E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

MARTIN

(C0578/06 NOTAMN Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4912N01919E026
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
491134N 0195027E - 485845N 0194618E - 484743N 0192252E - 484830N 0190757E - 490527N 0184850E - 491418N 0185624E - 493642N 0192810E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S POLSKOM DO BODU 491134N 0195027E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0578/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4912N01919E026
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
491134N 0195027E - 485845N 0194618E - 484743N 0192252E - 484830N 0190757E - 490527N 0184850E - 491418N 0185624E - 493642N 0192810E - ALONG STATE BORDER WITH POLAND TO POINT 491134N 0195027E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

ČADCA

(C0579/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4933N01859E020
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
493642N 0192810E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S POLSKOM A CESKOU REPUBLIKOU DO BODU 492644N 0183046E - 492020N 0184854E - 491419N 0185624E - 493642N 0192810E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0579/06 NOTAMN
/ A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
493642N 0192810E - ALONG STATE BORDER WITH POLAND AND CZECH REPUBLIC TO POINT 492644N 0183046E - 492020N 0184854E - 491419N 0185624E - 493642N 0192810E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

TATRY

(C0580/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4853N02007E015
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
485155N 0202937E - 485155N 0195801E - 485636N 0195240E - 485845N 0194618E - 485155N 0202937E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0580/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4853N02007E015
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
485155N 0202937E - 485155N 0195801E - 485636N 0195240E - 485845N 0194618E - 485155N 0202937E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0581/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4754N01838E012
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
474551N 0182754E - 475729N 0183036E - 480217N 0184929E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S MADARSKOM DO BODU 474551N 0182754E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0581/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4754N01838E012
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
474551N 0182754E - 475729N 0183036E - 480217N 0184929E - ALONG STATE BORDER WITH HUNGARY TO POINT 474551N 0182754E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0582/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4854N01849E014
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006.
490237N 0183309E - 490527N 0184850E - 484830N 0190757E - 484028N 0184357E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0582/06NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4854N01849E014
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006.
490237N 0183309E - 490527N 0184850E - 484830N 0190757E - 484028N 0184357E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0585/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4816N01757E010
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
481945N 0174916E - 480810N 0180510E - 481429N 0180108E - 482535N 0180106E - 481945N 0174916E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0585/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4816N01757E010
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
481945N 0174916E - 480810N 0180510E - 481429N 0180108E - 482535N 0180106E - 481945N 0174916E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0586/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4846N01741E006
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
484442N 0173203E - 484523N 0174958E - 485028N 0173619E - 484442N 0173203E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0586/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4846N01741E006
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
484442N 0173203E - 484523N 0174958E - 485028N 0173619E - 484442N 0173203E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0587/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4755N01758E015
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
480810N 0180510E - 474404N 0181131E - POZDLZ STATNEJ HRANICE S MADARSKOM DO BODU 474441N 0174606E - 475907N 0175927E - 480810N 0180510E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0587/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4755N01758E015
A)LZBB B)0604100900 C)0604231750
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
480810N 0180510E - 474404N 0181131E - ALONG STATE BORDER WITH HUNGARY TO POINT 474441N 0174606E - 475907N 0175927E - 480810N 0180510E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124.300 MHZ.
F)GND
G)FL090)


(C0591/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4835N01843E010
A)LZBB B)0604140900 C)0604231750
D)14-17 22 A 23 DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
PRIESTOR PRE UCASTNIKOV SUTAZE V BEZMOTOROVOM LIETANI - PRIBINA CUP 2006:
482543N 0184055E - 483120N 0183526E - 484028N 0184357E - 484304N 0185140E - 482543N 0184055E.
REALNY CAS A VYSKA AKTIVACIE ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29 ALEBO FREQ 124,300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

(A0591/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4835N01843E010
A)LZBB B)0604140900 C)0604231750
D)14-17 22 AND 23 DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
AREA FOR GLIDING COMPETITION PARTICIPANTS - PRIBINA CUP 2006:
482543N 0184055E - 483120N 0183526E - 484028N 0184357E - 484304N 0185140E - 482543N 0184055E.
REAL ACTIVATION TIME AND HIGH DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29 OR FREQ 124,300 MHZ.
F)GND
G)FL090)

Poznámka:
1) Priestory pre súťaž Pribina Cup
2) Organizátor upresní činnosť ( skutočný čas zahájenia, využívané trate, zrušenie ) každý deň do 0830 UTC na AMC pracovisko Zvolen č.t. 045/5321817, 0960463579, pracovisko, pracovisko Bratislava č.t. 02/48572210
3) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o využívaných TSA A LZR v daný deň súťaže.


Súťaž v padákovom bezmotorovom lietaní „Slovenský Pohár 1. kolo.“ Vzletová plocha - štartovisko STRANIK)

(C0595/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4906N01907E029
A)LZBB B)0604060900 C)0604091715
D)DENNE 0900-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
SLOVENSKY POHAR V BEZMOTOROVOM PADAKOVOM LIETANI V PRIESTORE:
TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E) - TURZOVKA (492412N 0183725E) - CADCA (492644N 0184712E) - STARA BYSTRICA (492047N 0185629E) - ORAVSKA LESNA (492208N 0191110E) - ORAVSKA POLHORA (493151N 0192610E) - ZUBEREC (491535N 0193647E) - MALUZINA (485845N 0194618E) - STARE HORY (485020N 0190650E) - PRIEVIDZA (484605N 0183515E) - PRUZINA (490102N 0182838E) - KOTA VELKA LUKA (490527N 0184850E) - RAJECKE TEPLICE (490742N 0184045E) - TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E).
OKREM TMA ZILINA. REF ENR 2.1.
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)

(A0595/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4906N01907E029
A)LZBB B)0604060900 C)0604091715
D)DAILY 0900-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
SLOVAK PARAGLIDING CUP IN AREA:
TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E) - TURZOVKA (492412N 0183725E) - CADCA (492644N 0184712E) - STARA BYSTRICA (492047N 0185629E) - ORAVSKA LESNA (492208N 0191110E) - ORAVSKA POLHORA (493151N 0192610E) - ZUBEREC (491535N 0193647E) - MALUZINA (485845N 0194618E) - STARE HORY (485020N 0190650E) - PRIEVIDZA (484605N 0183515E) - PRUZINA (490102N 0182838E) - SPOT ELEVATION VELKA LUKA (490527N 0184850E) - RAJECKE TEPLICE (490742N 0184045E) - TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E).
EXCEPT ZILINA TMA. REF ENR 2.1.
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)


Súťaž v padákovom bezmotorovom lietaní „ Slovenský Pohár 1.kolo.“ vzletová plocha - štartovisko DONOVALY)

(C0596/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4900N01934E025
A)LZBB B)0604140930 C)0604171725
D)DENNE 0930-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
SLOVENSKY POHAR V BEZMOTOROVOM PADAKOVOM LIETANI V PRIESTORE:
SPANIA DOLINA (484330N 0190757E) - BRUSNO (484743N 0192252E) - TISOVEC (484021N 0195722E) - KRALOVA HOLA (485259N 0200822E) - MALUZINA (485838N 0194647E) - TRSTENA (492138N 0193645E) - NAMESTOVO (492446N 0192934E) - TURANY (490657N 0190209E) - SPANIA DOLINA (484330N 0190757E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)

(A0596/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/090/4900N01934E025
A)LZBB B)0604140930 C)0604171725
D)DAILY 0930-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
SLOVAK PARAGLIDING CUP IN AREA:
SPANIA DOLINA (484330N 0190757E) - BRUSNO (484743N 0192252E) - TISOVEC (484021N 0195722E) - KRALOVA HOLA (485259N 0200822E) - MALUZINA (485838N 0194647E) - TRSTENA (492138N 0193645E) - NAMESTOVO (492446N 0192934E) - TURANY (490657N 0190209E) - SPANIA DOLINA (484330N 0190757E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL090)


Súťaž v závesnom bezmotorovom lietaní „Majstrovstva SR 1. kolo.“ vzletová plocha - štartovisko STRANIK)

(C0597/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4910N01911E026
A)LZBB B)0604280930 C)0605021750
D)DENNE 0930-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
MAJSTROVSTVA SR V BEZMOTOROVOM ZAVESNOM LIETANI V PRIESTORE:
TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E) - TURZOVKA (492412N 0183725E) - CADCA (492644N 0184712E) - STARA BYSTRICA (492047N 0185629E) - ORAVSKA LESNA (492208N 0191110E) - ORAVSKA POLHORA (493151N 0192610E) - ZUBEREC (491535N 0193647E) - MALUZINA (485845N 0194618E) - KOTA VELKA LUKA (490527N 0184850E) - RAJECKE TEPLICE (490742N 0184045E) - TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E).
OKREM TMA ZILINA. REF ENR 2.1.
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)

(A0597/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4910N01911E026
A)LZBB B)0604280930 C)0605021750
D)DAILY 0930-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
SLOVAK HANGLIDING CHAMPIONSHIP PARTICIPANTS IN AREA:
TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E) - TURZOVKA (492412N 0183725E) - CADCA (492644N 0184712E) - STARA BYSTRICA (492047N 0185629E) - ORAVSKA LESNA (492208N 0191110E) - ORAVSKA POLHORA (493151N 0192610E) - ZUBEREC (491535N 0193647E) - MALUZINA (485845N 0194618E) - SPOT ELEVATION VELKA LUKA (490527N 0184850E) - RAJECKE TEPLICE (490742N 0184045E) - TEPLICKA NAD VAHOM (491323N 0184804E).
EXCEPT ZILINA TMA. REF ENR 2.1.
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)


Súťaž v závesnom bezmotorovom lietaní „Majstrovstvá SR 1. kolo.“ vzletová plocha - štartovisko MARTINSKE HOLE)

(C0598/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4845N01837E026
A)LZBB B)0604280930 C)0605021750
D)DENNE 0930-SS
E)ZAKAZ CIV IFR LETOV:
MAJSTROVSTVA SR V BEZMOTOROVOM ZAVESNOM LIETANI V PRIESTORE:
VRUTKY (490658N 0185500E) - DURCINA (490345N 0183915E) - CICMANY (485720N 0183105E) - OPONICE (482805N 0180840E) - SKYCOV (483025N 0182506E) - NOVA LEHOTA (484028N 0184358E) - STARE HORY (485033N 0190646E) - VRUTKY (490658N 0185500E).
REALNA AKTIVACIA ZAVISI NA METEOROLOGICKYCH PODMIENKACH.
INFO BRATISLAVA FIC TEL 02/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)

(A0598/06 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/080/4845N01837E026
A)LZBB B)0604280930 C)0605021750
D)DAILY 0930-SS
E)CIV IFR FLIGHTS PROHIBITED:
SLOVAK HANGGLIDING CHAMPIONSHIP PARTICIPANTS IN AREA:
VRUTKY (490658N 0185500E) - DURCINA (490345N 0183915E) - CICMANY (485720N 0183105E) - OPONICE (482805N 0180840E) - SKYCOV (483025N 0182506E) - NOVA LEHOTA (484028N 0184358E) - STARE HORY (485033N 0190646E) - VRUTKY (490658N 0185500E).
REAL ACTIVATION DEPENDS ON METEOROLOGICAL CONDITIONS.
INFO BRATISLAVA FIC TEL +421/2/43 29 32 29.
F)GND
G)FL080)

Poznámka:
1) Priestor pre LAA SR
2) Organizátor upresní činnosť ( skutočný čas zahájenia, využívané trate, zrušenie ) každý deň do 0830 UTC na AMC pracovisko Zvolen č.t. 045/5321817, 0960463579, pracovisko Žilina č. t . 041/5532748, pracovisko Bratislava č.t. 02/48572210, pracovisko Poprad č.t. 052/7730059
3) Organizátor zabezpečí súťažiacim aktuálne informácie o dennom využití vzdušného priestoru.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. Ako sa mení dynamika firiem?
 3. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 4. Zázračná hranica kilometrov, po ktorej sa vám elektromobil neoplatí
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 7. Po Slovensku na motorke
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni?
 10. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 1. Blíži sa leto a s ním aj zvýšené utrácanie peňazí našimi deťmi
 2. 100% ovocné šťavy pod lupou – Prečo sa ich oplatí konzumovať?
 3. Dream job pre programátorov: Silicon Valley na Slovensku
 4. Začíname prikrmovať: Ako vybrať detskú ovocnú výživu?
 5. Arónia: Spoznajte jej zázračné účinky na zdravie, chutné recepty
 6. Po Slovensku na motorke
 7. Brusnica – lahodná i účinná zároveň
 8. Jablone prinesú ovocie v podobe komfortného bývania
 9. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom
 10. Developer Slnečníc postaví bývanie pri lese. S bazénom aj fitkom
 1. Viete, čo jete, keď si kupujete pečivo dopečené v predajni? 24 131
 2. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 13 870
 3. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi 12 796
 4. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 10 895
 5. Stačí mi elektromobil? Pozreli sme sa, ako je to s dojazdom 9 825
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 8 519
 7. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány? 7 329
 8. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť 7 015
 9. Po Slovensku na motorke 5 245
 10. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 5 227
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Demografický problém nikto nerieši.


9. jún
Ilustračné foto

Štát pridal nové možnosti do očkovacieho formulára na webe.


2 h
Zuzana Kepplová.

Nie je jedno, ako sa k výsledku dostaneme, tvrdí Kolíková.


15. jún

Toto by sa za vlády Smeru naozaj nemohlo stať!


Cynická obluda 1 h

Neprehliadnite tiež

Logo strany Jobbik.

Opozičný poslanec porušil v máji zákaz nočného vychádzania.


TASR 26m
Ilustračná fotografia.

Prvýkrát ho zistili v Peru v auguste 2020.


TASR 2 h
Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a americký prezident Joe Biden (vpravo).

Stretnutie sa koná vo vile La Grange.


TASR 3 h
Nabíjacia stanica pre elektromobily v Martine.

Plán musí schváliť Brusel.


SITA 3 h