SME
Nedeľa, 24. január, 2021 | Meniny má TimotejKrížovkyKrížovky

Zasadnutie Medzinárodnej komisie bezmotorového lietania FAI

3. až 4. marca 2006 sa konalo v Lausanne vo Švajčiarsku zasadnutie Medzinárodnej komisie bezmotorového lietania FAI (IGC).

SPRÁVA ZO SLUŽOBNEJ CESTY.
Účel cesty:Zasadnutie medzinárodnej komisie bezmotorového lietania FAI
Miesto a dátum konania:Lausanne, Švajčiarsko, 3. - 4. marca 2006
Vypracoval:Vladimír Foltín, Tadeáš Wala
Zasadnutie komisie IGC/FAI za zaoberalo nasledujúcim programom:

1. Otvorenie.
Zasadnutie otvoril predseda IGC B. Henderson. Prezident IGC privítal prezidenta FAI (p. Pierre Portmann) generálneho sekretára FAI (p. M. Bishop). Delegáti si potom uctili minútou ticha úmrtie plachtárov zosnulých za posledný rok. Generálny tajomník FAI spomenul zosnulého maďarského delegáta (p. Béla Kassai), ktorý podľahol ťažkej chorobe len krátko pred zasadnutím IGC.

2. Správa z predchádzajúceho zasadnutia.
Správa bola schválená bez pripomienok.

3. Všeobecné záležitosti FAI (M. Bishop).

4. Správy.
4.1 Správa prezidenta IGC (B. Henderson).
Prezident IGC sa zameral na činnosť IGC v predchádzajúcom roku. Spomenul medzinárodné FAI majstrovstvá (medzi nimi aj ME v Nitre), kde poďakoval organizátorom za vynikajúco usporiadané podujatia. Ďalej medzi iným vyzdvihol význam podujatí Grand Prix v plachtení, kde IGC vidí možnosť rozvoja a propagácie športu v globálnom význame.
4.2 Správa OSTIV (L. Boermans).

5. Rozpočet IGC (D. Bradley).
– K 31. Decembru 2005 malo IGC na konte 49.899,10 EUR.
Príhovor prezidenta FAI (Pierre PORTMANN).

6. Správy bez potreby hlasovania.
6.1 IGC Komisie.
6.1.1 Komerčné príležitosti (B. Henderson).
6.1.2 Komunikácia a PR (B. Henderson).
6.1.3 IGC Web (P. Ryder).
IGC vyzýva členské krajiny na spätnú väzbu, tak pozitívnu ako aj negatívnu, s cieľom vylepšenia stránok pre používateľov.
6.1.4 Rozvoj súťaží a kontrola ich kvality (E. Mozer).
6.1.5 100. výročie FAI v roku 2005 (E. Mozer).
6.1.6 Manažment IGC (FAI) majstrovstiev (E. Mozer)
6.1.7 Športový poriadok (R. Macintyre)
a. správa Bernalda Smitha
b. správa Iana Strahana
6.1.8 GNSS letové zapisovače (I. Strahan)
6.1.9 RLP, Navigácia a zobrazovacie systémy (B. Smith)
6.1.10 Vetroň svetovej triedy
6.2 Špecialisti
6.2.1 Pohár Barona Hiltona (H. Linke)
6.2.2 CASI (T. Johannessen)
6.2.3 Enviromentálny komisia (B. Smith)
6.2.4 OLC (A. Reich)
6.2.5 Plachtárske simulátory (R. Stuck)
6.2.6 IGC Ranking list (B. Spreckley)
6.2.7 Vzdušný priestor, licencie a zdravotná spôsobilosť (P. Eriksen)
6.3 Minulé a budúce FAI majstrovstvá
6.3.1 13. FAI Majstrovstvá Európy klubovej, štandardnej a 18m triedy 2005, Nitra, Slovenská republika.
6.3.2 13. FAI Majstrovstvá Európy 15m a voľnej triedy 2005, Rayskala, Fínsko.
6.3.3 4. FAI Majstrovstvá sveta juniorov 2005, Husbands Bosworths, Veľká Británia.
6.3.4 3. FAI Majstrovstvá sveta žien 2005, Klix, Nemecko.
6.3.5 29. FAI Majstrovstvá sveta 2006 štandardnej, 15m, 18m a voľnej triedy, Eskilstuna, Švédsko.
6.3.6 5. FAI Majstrovstvá sveta 2006 svetovej triedy a 4. FAI Majstrovstvá sveta 2006 klubovej triedy triedy, Vinon, Francúzsko.
6.4 Schválenie Stewardov a členov medzinárodnej Jury.
- 29. FAI Majstrovstvá sveta 2006 štandardnej, 15m, 18m a voľnej triedy, Eskilstuna, Švédsko:
a. Medzinárodná Jury – T. Johannessen, R. Stuck, P. Eriksen
b. Hlavný Steward – R. Bradley
c. Stewardi – A. Solbakken, M. Vigorito
- 5. FAI Majstrovstvá sveta 2006 svetovej triedy a 4. FAI Majstrovstvá sveta 2006 klubovej triedy triedy, Vinon, Francúzsko:
a. Medzinárodná Jury – T. Johannessen, R. Stuck, R. Macintyre
b. Hlavný Steward – P. Ryder
c. Stewardi – P. Beta, M. Vigorito
6.5 Grand Prix v bezmotorovom lietaní
6.5.1 Správa z 1. Svetovej Grand Prix v bezmotorovom lietaní 2005, Saint Auban, Francúzsko.
6.5.2 Kvalifikačné Grand Prix v bezmotorovom lietaní 2006.
6.5.3 Svetová Grand Prix v bezmotorovom lietaní 2007.
- Omarama, New Zealand.
- Bloemfountain, South Africa.

7. Príhovor Prezidenta združenia Európskych leteckých športov EAS (Sir John Allison)

8. Výbery organizátorov budúcich majstrovstiev.
8.1 FAI Majstrovstvá sveta žien 2009.
- Szeged, Maďarsko. (15 hlasov).
- Orel, Rusko. (9 hlasov).
- Nitra, Slovensko. (5 hlasov).
MS žien sa na základe hlasovania uskutočnia v Szegede, Maďarsko (počty hlasov za jednotlivé ponuky sú uvedené v zátvorke).
FAI Majstrovstvá sveta juniorov 2009.
- Wienner Neustadt, Rakúsko. (14 hlasov).
- Rayskala, Fínsko. (15 hlasov).
FAI MS juniorov 2009 sa na základe hlasovania uskutočnia v Rayskala, Fínsko (počty hlasov za jednotlivé ponuky sú uvedené v zátvorke).
8.2 2. Svetová Grand Prix v plachtení 2007.
- Nový Zéland (25 hlasov).
- Južná Afrika (5 hlasov).
Svetová Grand Prix v plachtení 2007 sa na základe hlasovania uskutoční na Novom Zélande (počty hlasov za jednotlivé ponuky sú uvedené v zátvorke).

9. Otázky ku všetkým ponukám.

10. IGC Stratégia (B. Henderson).

11. Nominácie na prezidenta IGC.

12. Správy a návrhy, o ktorých sa musí hlasovať.
12.1 Návrhy výboru IGC.
12.1.1 Umiestnenie dejiska MS (od roku 2010 bude IGC podporovať princíp, že minimálne raz za 4 roky sa budú MS konať mimo Európy)
12.1.2 Poplatky IGC za organizovanie IGC podujatí boli odsúhlasené nasledovne:
- 200 EUR (podujatia Grand Prix), 1000 EUR (Barron Hilton Cup), 1500 EUR (ME a MS).
- V prípade MS a ME príplatok 75 EUR za pilota.
- MS juniorov budú bez poplatku.
IGC komisia pre riadenie IGC podujatí bude refundovať náklady na prezidenta medzinárodnej jury a hlavného stewarda.
12.2 Športový poriadok časť 3, všeobecná časť.
12.2.1 Návrhy komisie pre športový poriadok.
a – Podpis pilota vlečného lietadla – len editačná zmena.
b – Pravidlá pre použite zoznamu otočných bodov v prípade deklarovaných tratí boli odsúhlasené.
c – 20m viac- sedadlová trieda bola odsúhlasená nasledovne:
- 20m viac- sedadlový vetroň s dvoma členmi posádky a v rozsahu index listu určeného pre súťaž.
- Posádka je zložená iba s dvoch pilotov so športovou licenciou (piloti sa nesmú meniť a v prípade choroby jedného z nich posádka nemôže letieť), v prípade víťazstva budú obaja piloti majstrami sveta.
- Rozpätie maximálne 20 000mm.
- Vodná záťaž s možnosťou vypúšťania je prípustná.
- Pri hodnotení triedy môže byť povolené použitie indexov.
d – Spôsob použitie IGC index listu v klubovej triede bol schválený.
e – IGC index list pre klubovú triedu bol schválený.
f – Kontinentálne rekordy – návrh nebol schválený.
12.2.2 Návrhy skupiny pre pravidlá o svetových rekordoch.
a – Výlučne elektronická deklarácia (v GNSS FR) v prípade pokusu o svetový rekord bola odsúhlasená.
b – Pravidlá pre konflikt záujmov v prípade overenia svetového rekordu boli schválené ako princíp, s poznámkou, že presné formulácie jednotlivých paragrafov budú vypracované k nasledujúcemu roku v spolupráci IGC a FAI.
c – Kompetencie oficiálneho pozorovateľa pri overení pokusu o svetový rekord boli schválená.
d – Pravidlá pre použite záznamu o použití pohonnej jednotky pri rekordnom lete (GNSS FR musí zaznamenávať použitie pohonnej jednotky bez možnosti zapnutia a vypnutia a táto funkcia musí byť fyzicky integrovaná v GNSS FR) – návrh bol odsúhlasený.
e – Zákroky IGC/FAI voči organizácií alebo jednotlivcovi v prípade pokusu o falšovanie dokumentácie o svetovom rekorde. V tomto bode IGC odsúhlasil preformulovanie paragrafov k budúcemu zasadnutiu.
f – Pamäťové zariadenie a prípade dokumentácie k svetovému rekordu (zmena formulácie z diskety na akékoľvek pamäťové zariadenie) – návrh bol odsúhlasený.
12.3 Športový poriadok časť 3, Annex A.
a – Návrh výboru IGC na implementáciu rozhodnutia o počte prihlášok na MS a ME v jednotlivých triedach z roku 2004 do Annexu A (dôvodom boli nejasnosti vyplývajúce z chýbajúcej formulácie uvedeného v športovom poriadku) bol odsúhlasený.
12.3.1 Návrhy výboru IGC.
a - Miesta pre aktuálnych juniorských MS a MS žien na (tradičných) MS v triede kde sú majstrami sveta – návrh bol odsúhlasený.
b – Bola odsúhlasená nasledovná definícia voľnej triedy:
Voľná trieda max. 850 kg pre všetky vetrone voľnej triedy.
i) V priebehu majstrovstiev sú povolené zmeny koncových nástavcov a wingletov.
ii) Hmotnostný limit a zmeny v konfigurácií zostanú nezmenené do 30. septembra 2017.
12.3.2 Správa komisie pre Annex A.
a – Bolo odsúhlasené nové 4-ročné moratórium na zmeny v Annexe A, ktoré bude platiť od 1. októbra 2006 (žiadne významné zmeny v pravidlách do 30. septembra 2010).
b – Trvanie majstrovstiev sveta max. 16 dní a kontinentálnych majstrovstiev max. 10 dní spolu so súvisiacimi zmenami bolo zamietnuté.
c – Návrh na časový rozstup medzi jednotlivými majstrovstvami by mal byť najmenej 4 dni bol odsúhlasený.
d – Pre 20m viac-sedadlovú triedu bol odsúhlasený hmotnostný limit max. 750kg.
e – Zmeny v kalkulácií minimálnej vzdialenosti pre rýchlostné trate boli odsúhlasené.
f – Zrušenie minimálnej výšky v cieli vzdialenostnej úlohy bolo odsúhlasené.
g – Zrušenie možnej penalizácie pilotov pri rýchlostných úlohách v prípade pristátia v teréne bolo odsúhlasené.
h– Zrušenie vzdialenostnej úlohy s možnosťou výberu trate pilotom bolo odsúhlasené.
i – Zrušenie rýchlostnej úlohy s možnosťou výberu trate pilotom bolo odsúhlasené.
j – Návrh, aby sa jednotlivé otočné priestory neprekrývali, bol odsúhlasený.
k – Index list pre klubovú triedy spolu s referenčnými listami bol odsúhlasený
l – Návrh, aby kilometrový vyhodnocovací systém bol zrušený, bol odsúhlasený.
m – Návrh na určenie presného dátumu na predkladanie zmien do Annexu A bol ako editačná zmena zmenený v súlade so súčasnou praxou.
n – Návrh na pridanie vysvetlenia pravidiel pre postavenie na štarte (princíp, že nie presné miesto v rade, ale rad je dôležitý) bol odsúhlasený v súlade so súčasnou praxou na majstrovstvách.
12.3.3 Návrhy Francúzska do športového poriadku pre vetrone.
a – Návrh na definíciu zahájenia bezmotorového letu bol posunutý na prerokovanie komisie pre športový poriadok.
b – Návrhy na definíciu ukončenia bezmotorového letu bol posunutý na prerokovanie komisie pre športový poriadok.
c – Návrhy na zmenu deklarácie v športovom poriadku bol posunutý na prerokovanie komisie pre športový poriadok.
d – Návrh na viacero deklarácií na jeden rýchlostný let (napríklad rýchlosť na 500km FAI trojuholníku sa bude môcť, v prípade, že je väčšia, uznať aj pre FAI trojuholníky 300km a 100km) bol postúpený na konečné dopracovanie komisii pre športový poriadok k budúcemu zasadnutiu IGC.
e – Návrh na definíciu dosiahnutia cieľa podľa športového poriadku bol posunutý na prerokovanie komisie pre športový poriadok.
f – Návrh na uznanie letov, ktoré nie sú národné rekordy, ako svetových rekordov bol zamietnutý.
g – Návrh na integrovanie triedy mikro- ľahkých motorizovaných vetroňov do súčasnej štruktúry IGC tried bol odsúhlasený.
12.3.4 Návrhy Nemecka do športového poriadku pre vetrone.
a – Návrh na rozdelenie kategórií svetových rekordov na termické a ostatné bol posunutý na preskúmanie meteorologickému panelu OSTIV.
b – Návrh, aby oficiálny pozorovateľ pri pokusoch o svetové rekordy kontroloval neprekročenie max. povolenej hmotnosti vetroňa bol zamietnutý.
c – Návrh na povinné zverejňovanie záznamov z letov uznaných svetových rekordov na internete bol odsúhlasený.
12.3.5 Návrhy Talianska do športového poriadku pre vetrone.
a – Návrh na vytvorenie komisie pre preskúmanie možnosti povinného používania zariadení na zvýšenie prehľadu vzdušnej situácií v okolí vetroňa (podobné ako FLARM) počas IGC majstrovstiev bol odsúhlasený.
b - Návrh na vytvorenie komisie pre preskúmanie možnosti povinného vybavenia všetkých vetroňov nárazu odolnými pilotnými kabínami počas IGC majstrovstiev bol zamietnutý.
c – Návrh na zrušenie určeného času pri rýchlostných úlohách bol zamietnutý.
d – Návrh na povinné používanie kruhov pri úlohách cez určené priestory bol zamietnutý.
e - Návrh na maximálny polomer kruhov 15km pri úlohách cez určené priestory bol zamietnutý.
f – Návrh na určenie minimálneho počtu 2 pilotov v tímovej súťaži na majstrovstvách bol zamietnutý.
12.4 Iné návrhy.
12.4.1 Rakúske návrhy.
a - Pravidlá pre IGC Ranking List (RL).
- Návrh, aby pravidlá pre RL list boli udržiavané ako príloha (Annex) ku športovému poriadku bol odsúhlasený.
- Návrh, aby všetko, čo sa týka RL bolo implementované do pravidiel pre RL list, bol odsúhlasený.
- Návrh, aby sa kalkulácia IGC RL začala k 1.1.1999 s nulovým skóre každého pilota bol zamietnutý.
- Návrh, aby každá krajina mala možnosť doplniť súťaže od roku 1999 do roku 2005 bez poplatku do RL za roky 1999 až 2002, spolu s predchádzajúcim návrhom bol zmenený na návrh, aby všetky súťaže pred rokom 2003 boli vyradené z kalkulácie RL a zároveň, aby sa súťaže od roku 2003 do dnes mohli dodatočne doplniť pri splnení podmienky zaplatenia poplatku do RL. Upravený návrh bol odsúhlasený. (Výsledky MSR a iných súťaží v SR od roku 2003 do roku 2005 by mali byť zaradené, aby sme zachovali vysokú hodnotu súťaží v SR pre potreby umiestnenia slovenských pilotov v RL. RL bude mať v budúcnosti mnoho možnosti použitia napríklad pri určovaní počtov pilotov za krajinu pre MS alebo pri kvalifikácií na podujatia Grand Prix).
- Návrh, aby sa kvalita súťaže prehodnocovala podľa pilotovho postavenia v RL ku 30. septembru bol posunutý na dopracovanie komisií pre IGC RL.
- Návrh, aby sa skóre krajiny vyhodnocovalo podľa postavenia najlepších 5 pilotov z krajiny je už implementovaný v súčasnosti.
b – Poplatky za zaradenie súťaží do RL.
- Návrh, aby poplatok do RL bol odvodený z počtu pilotov na danej súťaži bol odsúhlasený z modifikáciou, ak k tomu budú vytvorené vhodné technické a administratívne podmienky.
- Návrh, aby individuálny poplatok za pilota pre podujatia kategórie 2 (2+) do RL bol stiahnutý navrhovateľom.

13. Ocenenia.
13.1 Lillienthalová medaila.
– Navrhnutí boli nasledovní kandidáti:
Alan Patching (Austrália).
Marie Kyzivátová (Česká republika).
Sebastian Kawa (Poľsko).
Ian Strachan (Veľká Británia).
Humberto Lobo Morales (Mexiko).
Na základe hlasovania medailu získal Ian Strachan (Veľká Británia).
13.2 Diplom Pirata Gehrigera.
- Navrhnutí boli nasledovní kandidáti:
Martin Simons (Austrália).
Fransois van Haaff (Holandsko).
Na základe hlasovania diplom získali obaja kandidáti.

14. Voľba funkcionárov IGC.
– Do funkcií na nasledujúce obdobie boli zvolení:
Prezident IGC: Bob Henderson (Nový Zéland).
1. Viceprezident: E. Mozer (USA).
Viceprezidenti: R. Stuck (Francúzsko), A. Reich (Nemecko), V. Foltín (Slovensko), B. Spreckley (Veľká Británia), G. Ax (Švédsko).
Sekretár: Peter Eriksen (Dánsko).

15. Rôzne.
15.1 Neskorý návrh na zmenu pravidiel pre voľnú triedu na MS v Eskilstune (Švédsko) na MTOW maximálne 850kg pre jednomiestne aj dvojmiestne vetrone rovnako nebol odsúhlasený na prerokovanie.
15.2 Neskorý návrh na umožnenie prihlásenia 3 pilota do klubovej a svetovej triedy na MS vo Vinone (Francúzsko) bol odsúhlasený na prerokovanie a neskôr pri hlasovaní bol aj schválený.

16. Nasledujúce zasadnutie IGC bude 2. až 3. marca 2007 v Laussanne (Švajčiarsko) v priestoroch Olympijského múzea.

17. Ukončenie.Stiahnite si správu vo formáte pdf (141,5kB)

Update: 29.3.2006

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 2. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 3. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 4. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 5. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 6. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste?
 7. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 8. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 9. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 10. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 1. Stravné pre živnostníkov teraz najvýhodnejšie
 2. Investície s fixným ročným výnosom od 6 do 8,25 %
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji
 4. Hygge ako životný štýl
 5. Vynašli sme sa aj v čase korony. 3D showroom očaril klientov.
 6. Videobanking. Nová éra bankovania je tu
 7. Prokrastinujete? 5 overených tipov, ako nestratiť radosť z práce
 8. Mimoriadny úspech značky Toyota na Slovensku v roku 2020
 9. Pandémia urýchlila zavádzanie nových technológií vo firmách
 10. Pandémia presúva zákazníkov do online priestoru
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente? 39 641
 2. V centre Bratislavy ako na dedine. Ako sa býva v hlavnom meste? 37 803
 3. Zanzibar: Čo treba vidieť v africkom raji 10 586
 4. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 10 376
 5. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 9 065
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov 9 021
 7. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 287
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 7 010
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka? 6 805
 10. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 6 704
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Rázcestie v obci Martinová.

Maďarov na severe nechcú a Rómov nikde nechcú, opisujú ľudia z Martinovej.

22. jan

O klíme si kladieme falošné otázky.

22. jan
Nemocnice v Londýne sú pod tlakom.

Nový kmeň môže byť smrteľnejší.

15 h
Petra Vlhová.

Gisinová pôjde hneď po Vlhovej.

12 h

Neprehliadnite tiež

Záchranári na mieste nešťastia.

Záchranári spúšťajú k baníkom stravu a lieky, pokračujú v odstraňovaní sutín a vŕtaní ďalších tunelov.

7m
Nicolas Maduro.

Bidenova vláda zrejme zaujme k Venezuele miernejší postoj.

58m
Ilustračné foto.

Krajina leží v jednej z najviac seizmicky aktívnych oblastí na svete.

1 h
Britský premiér Boris Johnson.

Britský premiér ocenil Bidenovo rozhodnutia o návrate USA ku klimatickej dohode a WHO.

1 h