SME
Streda, 24. apríl , 2019

Luther kritizoval pápeža aj cirkev. Od reformácie uplynulo 500 rokov (minúta po minúte)

Vestfálsky mier ukončil Tridsaťročnú vojnu, ktorú viedli Habsburgovci proti nekatolíkom.

Luther pribíja tézy na stenu katedrály.Luther pribíja tézy na stenu katedrály.(Zdroj: WIKIMEDIA)

Aktualizovať článok
Naposledy aktualizované pred ...

 • Pred 500 rokmi zverejnil Martin Luther 95 téz, ktoré spustili náboženskú a politickú reformu na celom svete.
 • Kritizoval viaceré cirkevné doktríny, najmä vykupovanie hriešnikov pomocou platených odpustkov.
 • V jednom zo svojich spisov odsúdil pápeža i samotnú cirkev.
 • Obvinili ho z kacírstva.
 • Po Lutherovej smrti uzavrela Svätá Ríša Rímska dohodu s protestantmi, ktorá je známa ako Augsburský mier.

Reformáciu sme sledovali krok po kroku:

31. október 2017 Minútu po minúte sme ukončili, ďakujeme za pozornosť.

24. október 1648 Tridsaťročná vojna skončila podpísaním Vestfálskeho mieru. Dohoda viedla aj k náboženskej tolerancii v Európe.

Vestfálsky mier alebo mier v Osnabrücku a Münsteri je označenie pre 11 zmlúv podpísaných v roku 1648, ktorými sa skončila tridsaťročná vojna. Rokovania o týchto zmluvách sa viedli v rokoch 1644 – 1648 v Münsteri a Osnabrücku.

1618 - Začína sa Tridsaťročná vojna. Habsburgovci (vládnuci v Rakúsku a Španielsku) sa s podporou pápeža, Poľska a časti nemeckých kniežat pokúšajú zvrátiť reformáciu v Európe. Proti nim stojí okrem iného Holandsko, Dánsko, Nórsko, Anglicko, Švédsko nekatolícke uhorské a české stavy. Nábožensko-politický konflikt sa potrvá tridsať rokov.

1610 - Galileo Galilei pomocou teleskopu pozoroval mesiace Jupitera.

1582 - Pápež Gregor XIII. zavádza nový kalendár.

1568 - Protestantské Holandsko povstalo voči vláde španielskych katolíkov.

1562 - Vo Francúzsku sa rozhorela séria náboženských vojen. Hugenoti a katolíci budú bojovať s prestávkami až do konca storočia.

5. september 1555 - Svätá Ríša Rímska uzavrela dohodu s protestantmi, ktorá je známa ako Augsburský mier. V ňom sa obe strany dohodli na princípe cuius regio, eius religio (koho krajina, toho viera).

Obdobie reformácie vyvolalo viacero konfliktov medzi katolíkmi a protestantmi naprieč Európou. V Svätej Ríši Rímskej si cisár Karol V. nemohol dovoliť zakročiť proti protestantom, pretože potreboval vojakov na ochranu proti Osmanskej ríši. Za účasť vo vojne im sľúbil náboženskú slobodu. Sľub dodržal podpísaním Augsburského mieru.

1547 - Ivan Hrozný sa stáva ruským cárom.

18. február 1546 - Luther zomiera vo veku 62 rokov v rodnom Eislebene. Jeho posledné slová zneli: "Sme bedári, to je fakt."

December 1545 - Vedenie katolíckej cirkvi sa stretáva na Trentskom koncile, ktorý má prehodnotiť protestantské myšlienky. Katolícki hodnostári sa počas 18 rokov a 25 stretnutí zhodli na odmietnutí Lutherových reforiem. Potvrdili možnosť spásy cez dobré skutky, existenciu očistca aj autoritu cirkevných tradícií.

1543 - Luther napísal traktáty zamerané proti židom. Luther bol antisemita a keď si uvedomil, že židov sa mu nepodarí konvertovať, začal ich nazývať vrahmi Krista, podnecovať k nenávisti a vyzývať k páleniu židovských domov, synagóg a majetku.

Tvrdil síce, že pred Bohom sú si všetci rovní, ale platilo to len pre tých, ktorí boli ochotní prijať jeho verziu kresťanstva.

Podobne sa zachoval už v roku 1524 pri Nemeckej sedliackej vojne. Reformačné myšlienky o rovnosti pred Bohom inšpirovali nemeckých roľníkov k povstaniu proti feudálom a cirkevnej autorite. Keď sa začalo násilie stupňovať, Luther sa pridal na stranu šľachty a podporoval krvavé potlačenie vzbury roľníkov, ktorých vízia sa odklonila od jeho predstáv.

1543 - Mikuláš Koperník uverejňuje svoju prácu a pohybe nebeských telies, v ktorej tvrdí, že Zem obieha okolo Slnka.

1536 - Reformácia v Dánsku a Nórsku.

6. júl 1535 - Henrich VIII. nechal popraviť kancelára Thomasa Mora, pretože ho odmietol uznať ako hlavu cirkvi v krajine.

Prečítajte si tiež: Milosť nemáme na všetko, Boh nie je Mastercard

3. november 1534 - Henrich VIII. vydáva zákon o zvrchovanosti, ktorým sa menuje za hlavu cirkvi v Anglicku. Anglicko pretrhlo všetky väzby s Vatikánom.

3. február 1534 - Luther vydáva aj ilustrovaný Starý Zákon v nemčine.

23. máj 1533 - Anglický arcibiskup z Canterburry Thomas Cranmer na vzdor katolcíckej cirkvi anuluje manželstvo kráľa Henricha VIII. a Kataríny Aragonskej. O päť dní neskôr s anglickým kráľom zosobášil Annu Boleynovú.

1. október 1531 - Katolícke vojská porážajú protestantské sily v bitke pri Kappele. Padol hlavný predstaviteľ švajčiarskej reformácie Ulrich Zwingli. Druhý Kappelský mier, ktorý uzavreli po tomto boji, viedol k zrovnoprávneniu oboch vetiev cirkvi vo švajčiarskych kantónoch.

25. jún 1530 - Najbližší Lutherov spolupracovník Philip Melanchton predstavil cisárovi Karlovi V. jeden zo základných dokumentov vierovyznania Luteránov. Augsburské vyznanie obsahovalo 28 spisov v nemčine aj latinčine o luteránskej doktríne.

1. október 1529 - Luther sa stretáva so švajčiarskym reformátorom Ulrichom Zwinglim na takzvanom Marburskom kolokviu. Snažili sa nájsť spoločnú cestu a zjednotiť Protestantov, no nepodarilo sa im to. Nezhodli sa na prítomnosti Krista pri svätom prijímaní.

1526 - William Tynedale publikoval svoj preklad Nového Zákona do angličtiny.

3. február 1525 - Anabaptisti formujú svoje hnutie, ktoré nebolo sympatické katolíkom ani protestantom. Anabaptisti veria, že krst by mal prebehnúť až vo vyššom veku život človeka, kedy je schopný priznať svoje hriechy.

1524 - Giovanni da Verrazzano skúma pobrežie Severnej Ameriky a dorazil do zátoky, v ktorej dnes leží New York.

1. september 1522 - Lutherov Nový Zákon vychádza v nemčine. Aj napriek vysokej cene (zodpovedajúcej polovici vykŕmeného vola) sa Lutherov preklad rýchlo rozširuje aj medzi ľud a Bibliu tak po prvýkrát môžu čítať aj iní ľudia ako kňazi a mnísi.

Luther v preklade zjednotil viaceré dialekty do univerzálnej nemčiny. Možnosť nájsť si vlastnú interpretáciu svätého písma výrazne prispela k vzniku ďalších protestantských a reformných hnutí, napríklad kalvinizmu, zwinglianizmu či anabaptizmu a ich neskorší odnoží.

December 1521 - Luther na Wartburgu začína s prekladom Nového Zákona Biblie z gréčtiny do nemčiny.

V súlade z jeho reformačnými ideálmi chcel, aby mohol každý človek čítať Bibliu, byť v kontakte s Bohom a dosiahnuť spásu bez potreby cirkvi.

Október 1521 - Anglický panovník Henrich VIII. vydáva polemiku Obrana siedmich sviatostí, ktorou útočí na Martina Luthera. Pápež Lev X. zato Henricha menuje ochrancom viery.

5. máj 1521 - Karol V. reaguje vydaním Wormského ediktu, v ktorom vyhlasuje Luthera za kacíra, zakazuje mu kazateľskú činnosť a prikazuje spálenie jeho spisov.

4. máj 1521 - Saské knieža Frederik Múdry sa rozhodol Lutherovi pomôcť. Pri návrate z Worms zinscenoval prepad. Luthera previezli na hrad Wartburg. Frederik ho tam ukrýva jedenásť mesiacov. Luther v tom čase pôsobil pod pseudonymom Jorg Junker.

17. apríl 1521 - Luther dostáva na jar šancu obhájiť sa pred rímskym cisárom Karolom V., no ani tentokrát nie je ochotný zrieknuť sa svojho svedomia.

3. január 1521 - Luther trvá na svojich reformách. Pápež Lev X. vydáva bulu Decet Romanum Pontificem, ktorou napĺňa predošlé hrozby a Luthera exkomunikuje z cirkvi.

November 1520 - Luther vydal spis O kresťanskej slobode, ktorý slúžil ako základný návod pre život veriacich a oslovil mnohých ľudí, ktorí sa chceli oslobodiť od cirkevných doktrín.

Luther v ňom zhrnul význam kresťanstva do tézy: “Kresťan je slobodný pán všetkých a poddaný nikoho. Kresťan je oddaný služobník všetkých, poddaný všetkým.”

August 1520 - Martin Luther publikuje svoje prvé zásadné dielo Kresťanskej šľachte nemeckého národa o zlepšení stavu kresťanstva, v ktorom načrtol doktrínu o kňazstve všetkých veriacich a poprel autoritu pápeža interpretovať alebo potvrdzovať výklad Biblie.

10. december 1520 - Na bulu pápeža Leva X. odpovedá Luther jej verejným spálením.

Napriek tomu, že Luthera obviňujú z kacírstva, naďalej prehlbuje svoje učenie a šíri svoje myšlienky vydávaním nových spisov. Tie sú pálené na verejnosti.

15. jún 1520 - Pápež Lev X. podpisuje bulu Exsurge Domine, v ktorej hrozí Lutherovi kliatbou. Bula obsahovala 41 bodov, ktoré opisovali jeho "omyly". Luther ich má odvolať do 60 dní.

1519 - V dišpute so svojím protivníkom, kresťanským teológom Johannesom Eckom v Lipsku, zavrhol Martin Luther učenie o pápežskej neomylnosti. Na dišpute sa zúčastnil aj Melanchthon, ktorý sa stal Lutherovým najbližším spolupracovníkom.

August 1519 - Zo španielskej Sevilly vyráža so svojou expedíciou Fernão de Magalhães s cieľom oboplávať svet.

518 - Na univerzitu do Wittenbergu prichádza nemecký humanista Philipp Melanchthon. Luthera obviňujú kvôli jeho spisom a myšlienkam z kacírstva.

Oficiálne miesta reagujú na obvinenia zdržanlivo. Luthera predvolali do Ríma, no nakoniec ho vypočuje kardinál Kajetán v Ausburgu, ktorý mu pohrozí kliatbou.

31. október 1517 - Martin Luther pribíja na stenu katedrály vo Wittenbergu 95 téz, v ktorých reaguje hlavne na prax udeľovania odpustkov.

Spor o odpustky sa stal predmetom širokého záujmu. Tézy sa rýchlo rozšíria a vyvolávajú veľký ohlas najmä kvôli všeobecnej nespokojnosti s cirkvou.

Pápež Lev X. s kardinálmi.Pápež Lev X. s kardinálmi. (zdroj: WIKIMEDIA, Raffael Santi)

1515 - Pápež Lev X. podpísuje bulu o predaji odpustkov pre výstavbu Baziliky svätého Petra v Ríme.

Luther postupne prekonáva svoje pochybnosti vo viere a počas štúdia Písma dospieva k poznaniu, že spása sa nedá získať dobrými skutkami a ani kúpiť. Luther tvrdí, že spásu môže človek získať výhradne svojou vierou vo všemohúceho Boha.

1513 - Luther začína vo Wittenbergu svoju kazateľskú činnosť. Napriek veľkej zbožnosti však zažíva krízu viery. Má pocit, že napriek všetkej snahe sa nedokáže zbaviť hriešnych myšlienok a nikdy preto nebude môcť vstúpiť do neba.

Navyše sa mu nepáčia viaceré cirkevné doktríny a praktiky, najmä vykupovanie hriešnikov z trestu pomocou odpustkov, ktoré v tom čase v okolí Wittenbergu predával dominikánsky mních Johann Tetzel. Luther neverí, že cirkev a pápež majú dostatočnú moc na to, aby ľuďom odpustili hriechy a umožnili vstúpiť do neba.

18. - 19. október 1512 - V Ríme práve prebieha piaty Lateránsky koncil. Martin Luther sa stáva doktorom teológie a začína prednášať na univerzite.

1511 - Martin Luther sa vracia späť na univerzitu do Wittennbergu, kde má zaujať miesto profesora.

10. júl 1509 - Na severe Francúzska v meste Noyon sa narodil Ján Kalvín, francúzsky teológ, spoluzakladateľ protestantizmu a predstaviteľ reformácie vo Francúzsku.

9. mája 1509 - Martin Luther dokončil štúdium teológie vo Wittenbergu a vracia sa späť do Erfurtu.

1508 - Renesančný maliar Michelangelo začína na žiadosť pápeža Júliasa II. pracovať na freskách v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Martin Luther na jeseň odchádza na univerzitu do Wittenbergu.

2. máj 1507 - Mesiac po vysvätení za kňaza slúži Luther svoju prvú svätú omšu.

Apríl 1507 - Martina Luthera v katedrále v Erfurte vysvätili za katolíckeho kňaza.

Jeseň 1506 - Luther na jeseň v kláštore v Erfurte skladá posledné sľuby.

18. apríl 1506 - Vo Vatikáne pápež Július II. pokladá základný kameň Baziliky svätého Petra.

17. júl 1505 - Luther svoj sľub svätej Anne dodržal. Po niekoľkých dňoch, aj napriek nevôli svojho otca, vstúpil do kláštora augustiniánov v Erfurte. Medzi múrmi kláštora ho začali postupne napĺňať pochybnosti o možnosti spasenia z vlastnej moci.

2. júl 1505 - Pri cesta z rodného Eislebenu do Erfurtu zastihla Luthera silná búrka. Mladý Luther v strachu o svoj život sľubuje svätej Anne, že ak ho ochráni, vstúpi do kláštora a stane sa mníchom.

1503 - Leonadro DaVinci dokončuje práce na obraze Mona Lisa.

10. november 1483 - V nemeckom meste Eisleben sa narodil Martin Luther.

Nemecký vynálezca Johann Gutenberg.Nemecký vynálezca Johann Gutenberg. (zdroj: WIKIMEDIA)

1436 - Nemecký vynálezca Johann Gutenberg vynašiel kníhtlač, ktorá umožnila účinne rozširovať knihy a myšlienky v krátkom čase a vo veľkých množstvách. Kníhtlač prispela k oslabeniu cirkevnej moci a stala sa dôležitým nástrojom protestanskej reformy.

Hlavné zdroje: Lutheran Reformation, Khan Academy, Deutsche Welle

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Až vďaka chorobe objavila svoj talent
 2. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 3. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 4. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 5. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 6. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť
 7. Pre učiteľov je dôležité, aby sa navzájom inšpirovali
 8. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie
 9. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou?
 10. Jozef Miloslav Hurban sa dostal do vesmíru
 1. Elegancia, športový duch alebo výkon? Hyundai i30 Fastback
 2. Pivovar Šariš rozdá regiónu 16-tisíc eur
 3. Gemerský expres priblíži nádherný kraj
 4. Takto sa môžete najlepšie chrániť pred výtlkmi
 5. Dokonalá záhrada? Nezabudnite na prísun vody.
 6. Tip na japonskú klimatizáciu s výhodnejšou elektrinou
 7. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto
 8. Women in business
 9. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019
 10. Bim Challenge 2019
 1. TOP desať gréckych ostrovov na letnú dovolenku 2019 22 866
 2. Bulharsko: Najlepšie miesta na dovolenku pri mori 10 135
 3. Čerpáte úver? Na toto by ste určite mali myslieť 9 417
 4. 7 kritických situácií na cestách. Ohrozujú každého vodiča 6 909
 5. Čo upiecť na Veľkú noc? 5 skvelých dezertov Adriany Polákovej 6 476
 6. Až vďaka chorobe objavila svoj talent 4 340
 7. Kaufland začal s predajom slovenských uhoriek bez fólie 4 258
 8. Tohtoročný Autosalon? Najväčšie SUV na svete aj lietajúce auto 3 362
 9. Čo robí dobrého zamestnávateľa dobrým? 2 946
 10. Vie sa vaša pokladnica spojiť s finančnou správou? 1 593

Hlavné správy zo Sme.sk

Café Európa: Ako sa zmení Ukrajina a čo čakať od Zelenského (video)

Diskusia o ukrajinských prezidentských voľbách.

Volodymyr Zelenskyj.
Peter Tóth
Dobré ráno

Dobré ráno: Polícia vedela, že Vadala tu buduje bunku mafie

Čo je horšie, že Gašpar klamal alebo si policajti nevymieňajú informácie.

Podcast Dobré Ráno
Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Ak mohli sledovať novinárov, môžu sledovať aj vás

Nevieme, či sledovanie novinárov bol ojedinelý prípad.

Šéfredaktorka SME Beata Balogová.

Neprehliadnite tiež

Café Európa: Ako sa zmení Ukrajina a čo čakať od Zelenského (video)

Diskusia o ukrajinských prezidentských voľbách.

Volodymyr Zelenskyj.

Kim sa vydal na cestu do Ruska, stretne sa s Putinom

Vodca KĽDR cestuje do Ruska svojim špeciálnym vlakom.

Severokórejský vodca Kim Čong-un sa stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Alžírska justícia vyšetruje podnikateľov blízkych exprezidentovmu klanu

Alžírska prokuratúra nariadila uvaliť predbežnú väzbu na najbohatšieho Alžírčana.

Bývalý prezident Abdal Azíz Buteflika.

Instagram zablokoval účet kancelárie sýrskeho prezidenta Asada

V minulosti viackrát zablokovali aj účet kancelárie sýrskeho prezidenta na YouTube.

Sýrsky prezident Asad.

Filipínsky prezident sa vyhráža vyhlásením vojny Kanade, ak si neodvezie odpad

Duterte je známy ako politik, ktorý sa vyžíva v násilí.

Prezident Filipín Rodrigo Duterte.