SME
Nedeľa, 7. marec, 2021 | Meniny má TomášKrížovkyKrížovky

Využitie vzdušného priestoru SR na mesiac jún 2004

Závery koordinačnej porady a využitie vzdušného priestoru SR na mesiac jún 2004.

Všetky tu uvedené informácie majú iba informatívny charakter, bez akejkoľvek právnej alebo inej záväznosti. Môžu byť zmenené kedykoľvek, bez akéhokoľvek predbežného oznámenia.Využitie vzdušného priestoru na mesiac jún 2004 a spracované plány aktivácie AMC spravovaných priestorov.

AMC_jun_2004.zip (13kB)


NOTAMy na jún 2004 pre SR:

a) Zákazy alebo obmedzenia vykonávania letov sú vyhlasované v súlade so zákonom č. 143/1998 Z.z.
b) Označovanie stálych obmedzených priestorov v tomto dokumente je v súlade s AIP SR.
c) Obmedzené priestory sú publikované formou správ NOTAM vydaných LIS SR podľa noriem ICAO.
(Vysvetlenie:
prvý riadok - označenie správy NOTAM;
položka Q) - systémová;
položka A) - značka letiska alebo FIR-u podľa ICAO;
položka B) - začiatok platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka C) - koniec platnosti správy NOTAM vo forme rrmmddhhmm;
položka D) - aktivácia v priebehu určitého časového obdobia;
položka E) - TEXT SPRÁVY NOTAM;
položka F) - dolná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie;
položka G) - horná hranica výšky pre činnosť alebo obmedzenie.
Podrobné vysvetlenie formátu správy NOTAM je uvedené v predpise L 15 – dodatok 6.)
d) Všetky časy sú uvedené v UTC
e) Všetky výšky a hladiny uvedené v tomto dokumente sú vyjadrené podľa noriem ICAO vo FT.
f) Použité skratky sú v súlade s AIP (viď časť GEN 2).
g) Tento podklad nezahrňuje využitie AMC spravovaných obmedzených priestorov ( LZR) v rozsahu obmedzení publikovaných v AIP SR (viď časť ENR 5.1.7). Aktuálna informácia je dostupná na AMC pracovisku Zvolen – tel.: 045/ 5321817 , 0960 463 579 , 0960 468 304.

NOTAM

(C 0746 /04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/020/4812N01736E030
A) LZBB B) 0406091200 C) 0406130830
D) JUN 9 1200-1600 JUN 11 12 13 DENNE 0530- 0830
E) DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO
PLANU A PO POVOLENI STEFANIK APPROACH :
LETECKY DEN -SIAD 2004- V PRIESTORE :
MALACKY (482505N 0170140E) – SENICA (483930N 0171953E) – BREZOVA POD BRADLOM (483954N 0173240E) – BRESTOVANY (482315N 0174121E) – POHRANICE (481955N 0181107E) – BAJC (475544N 0181230E) – GABCIKOVO (475332N 0173438E) – SAMORIN (480144N 0171833E) – STUPAVA (481706N 170103E) - MALACKY (482505N 0170140E)
F) GND
G) 1640 FT AGL.)

(A 0746 /04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/020/4812N01736E030
A) LZBB B) 0406091200 C) 0406130830
D) JUN 9 1200 – 1600 JUN 11 12 13 DAILY 0530 - 0830
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA- ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND
APPROVAL OF STEFANIK APPROACH :
AIR SHOW -SIAD 2004- IN AREA :
MALACKY (482505N 0170140E) – SENICA (483930N 0171953E) – BREZOVA POD BRADLOM (483954N 0173240E) – BRESTOVANY (482315N 0174121E) – POHRANICE (481955N 0181107E) – BAJC (475544N 0181230E) – GABCIKOVO (475332N 0173438E) – SAMORIN (480144N 0171833E) – STUPAVA (481706N 170103E) - MALACKY (482505N 0170140E)
F) GND
G) 1640ft AGL.)

___________________________________________________________________________

(C 0747/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/100/4810N01712E007
A) LZIB B) 0406110700 C) 0406131600
D) DENNE 0700- 1600
E) DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A PO POVOLENI STEFANIK APPROACH :
LETECKY DEN SIAD 2004 V PRIESTORE AD LZIB KRUHOVY VYSEK S POLOMEROM 12 KM SO STREDOM V BODE ARP LZIB (481012N 0171246E) POCIATOCNYM BODOM KAMZIK (481100N 0170550E) NA VYCHOD A KONECNYM BODOM DUNAJSKA LUZNA (480500N 0171500E)
F) GND
G) FL 100.)

(A 0747/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/100/4810N01712E007
A) LZIB B) 0406110700 C) 0406131600
D) DAILY 0700- 1600
E) TEMPORAY RESTRICTED AREA – ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND
APPROVAL OF STEFANIK APPROACH :
AIR SHOW -SIAD 2004- FLIGHT IN AREA AD LZIB CIRCLE SECTOR RADIUS 12 KM WITH CENTRE POINT ARP LZIB (481012N 0171246E) INITIAL POINT KAMZÍK (481100N 0170550E) TO EAST AND FINAL POINT DUNAJSKA LUZNA (480500N 0171500E)
F) GND
G) FL 100.)

___________________________________________________________________________

(C 0748/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/050/4813N01724E004
A) LZBB B) 0406110700 C) 0406131600
D) DENNE 0700- 1600
E) DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO PLANU A PO POVOLENI STEFANIK APPROACH :
LETECKY DEN –SIAD 2004- V PRIESTORE SENEC, KRUH S POLOMEROM 6KM SO STREDOM V BODE SENEC (481312N 0172345E)
F) GND
G) FL 050.)

(A 0748/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/050/4813N01724E004
A) LZBB B) 0406110700 C) 0406131600
D) JUN 11,12,13 DAILY 0700- 1600
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA – ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OF STEFANIK APPROACH :
AIR SHOW SIAD 2004 IN AREA SENEC, CIRCLE RADIUS 6 KM WITH CENTRE POINT SENEC (481312N 0172345E)
F) GND
G) FL 050.)

___________________________________________________________________________

(C 0749/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/050/4813N01724E004
A) LZBB B) 0406110700 C) 0406131600
D) DENNE 0700- 1600
E ) DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – VSTUP NA ZAKLADE LETOVEHO
PLANU A PO POVOLENI STEFANIK APPROACH :
LETECKY DEN –SIAD 2004- V PRIESTORE ZLATE KLASY KRUH S POLOMEROM 6 KM SO STREDOM V BODE ZLATE KLASY (480708N 0172520E)
F) GND
G) FL 050.)

(A 0749 /04 NOTAMN
Q) LZBB/QRTLP/ IV /BO/W/000/050/4813N01724E004
A) LZBB B) 040611700 C) 0406131600
D) DAILY 0700- 1600
E) TEMPORARY RESTRICTED AREA – ENTRANCE UPON FLIGHT PLAN AND APPROVAL OF STEFANIK APPROACH :
AIR SHOW SIAD 2004 IN AREA ZLATE KLASY, CIRCLE RADIUS 6 KM WITH CENTRE POINT ZLATE KLASY (481305N 0172423E)
F) GND
G) FL 050.)

___________________________________________________________________________

(C 0750/04 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/020/4822N01916E008
A)LZBB B)0406082300 C)0406250359
D)JUN 08 21 DENNE 2300-2359,
09 22 23 24 DENNE 0000-0359 A 2300-2359,
10 25 DENNE 0000-0359
E)LZ R24 AKTIVOVANY OD GND DO 2000FT AGL. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)2000FT AGL.)

(A 0750/04 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/020/4822N01916E008
A)LZBB B)0406082300 C)0406250359
D) JUN 08 21 DAILY 2300-2359,
09 22 23 24 DAILY 0000-0359 A 2300-2359,
10 25 DAILY 0000-0359
E)LZ R24 ACTIVATED FROM GND TO 2000FT AGL. REF ENR 5.1.7.
F)GND
G)2000FT AGL.)

Poz. Priestor pre LZR 24 Lešť

___________________________________________________________________________

(A 0751/04 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/235/4837N01706E007
A)LZBB B)0406140500 C)0406301700
D)JUN 14-18 20-25 28-30 DAILY 0500-1700
E)CIV TFC PROHIBITED IN AREA:
GBELY(484305N 0170725E)-STEFANOV(484050N 0171210E)- STUDIENKA(483140N 0170840E)-ZAVOD(483250N 0170200E)- SEKULE(483600N 0170010E)-GBELY(484305N 0170725E).
F)GND
G)FL235.)

(C 0751/04 NOTAMN
Q)LZBB/QRPCA/IV /BO/W/000/235/4837N01706E007
A) LZBB B)0406140500 C)0406301700
D) JUN 14-18 20-25 28-30 DAILY 0500-1700
E)ZAKAZ CIV LETOV V PRIESTORE:
GBELY(484305N 0170725E)-STEFANOV(484050N 0171210E)- STUDIENKA(483140N 0170840E)-ZAVOD(483250N 0170200E)- SEKULE(483600N 0170010E)-GBELY(484305N 0170725E).
F)GND
G)FL235.)
Pozn : Priestor pre LZ Malacky.

___________________________________________________________________________

(A 0754/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/010/4842N01810E026
A) LZBB B)0407010500 C)0407021700
D) DAILY 0500-SS
E) LZ R80 ACTIVATED. REF.ENR 5.1.7.
F) 350FT AGL
G) 1000FT AGL. )

(C 0754/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/010/4842N01810E026
A) LZBB B)0407010500 C)0407021700
D) DENNE 0500-SS
E) LZ R80 AKTIVOVANY . REF.ENR 5.1.7.
F) 350FT AGL
G) 1000FT AGL. )

___________________________________________________________________________

(A 0755/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/010/4807N01840E022
A) LZBB B)0407010500 C)0407021700
D) DAILY 0500-SS
E) LZ R84 ACTIVATED. REF.ENR 5.1.7.
F) 350FT AGL
G) 1000FT AGL. )

(C 0755/04 NOTAMN
Q) LZBB/QRRCA/IV /BO/W/000/010/4807N01840E022
A) LZBB B)0407010500 C)0407021700
D) DENNE 0500-SS
E) LZ R84 AKTIVOVANY. REF.ENR 5.1.7.
F) 350FT AGL
G) 1000FT AGL. )

___________________________________________________________________________

(A 0756/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWPLW/IV /M/W/000/140/4859N01811E006
A) LZBB B) 0406050600 C)0406131851
D) DAILY 0600-SS
E) NAVIGATION WARNING:
PARACHUTE CHANPIONSHIP SLOVAK AIR BOOGIE WILL TAKE PLACE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 10KM WITH CENTRE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
F) GND
G) FL140

(C 0756/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWPLW/IV /M/W/000/140/4859N01811E006
A) LZBB B) 0406050600 C)0406131851
D) DENNE 0600-SS
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
SUTAZ V PARASUTIZME SLOVAK AIR BOOGIE V PRIESTORE :
KRUH S POLOMEROM 10KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZDB (485949N 0181132E).
F) GND
G) FL140

___________________________________________________________________________

(A 0757/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4906N01847E033
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DAILY 0700-SS
E) NAVIGATION WARNING:
SLOVAK CHANPIONSHIP IN AIR NAVIGATION WILL TAKE PLACE IN AREA:
LZDB (485951N 0181138E) – MAKOV (492213N 0182900E ) – SVRCINOVEC (492846N 0184744E) – ZAZRIVA (491632N 0190925E ) – ORAVSKE VESELE (492819N 0192306E) – LIPTOVSKY MIKULAS (490458N 0193655E) – TURCIANSKE TEPLICE (485128N 0185148E) – BANOVCE NAD BEBRAVOU (484314N 0181539E) – HORNA SUCA (485823N 0175846E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

(C 0757/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4906N01847E033
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DENNE 0700-SS
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
MAJSTROVSTVA SLOVENSKA V LETECKEJ NAVIGACII V PRIESTORE:
LZDB (485951N 0181138E) – MAKOV (492213N 0182900E ) – SVRCINOVEC (492846N 0184744E) – ZAZRIVA (491632N 0190925E ) – ORAVSKE VESELE (492819N 0192306E) – LIPTOVSKY MIKULAS (490458N 0193655E) – TURCIANSKE TEPLICE (485128N 0185148E) – BANOVCE NAD BEBRAVOU (484314N 0181539E) – HORNA SUCA (485823N 0175846E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

___________________________________________________________________________

(A 0758/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4856N01904E038
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DAILY 0700-SS
E) NAVIGATION WARNING:
SLOVAK CHANPIONSHIP IN AIR NAVIGATION WILL TAKE PLACE IN AREA:
LZDB (485951N 0181138E) – LEDNICA (490629N 0181252E) - TISOVEC (484052N 0195644E) – RUZOMBEROK (490452N 0191823E) – KYSUCKE NOVE MESTO (491803N 0184724E) – LYSA POD MAKYTOU (491144N 0181152E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

(C 0758/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4856N01904E038
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DENNE 0700-SS
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
MAJSTROVSTVA SLOVENSKA V LETECKEJ NAVIGACII V PRIESTORE:
LZDB (485951N 0181138E) – LEDNICA (490629N 0181252E) - TISOVEC (484052N 0195644E) – RUZOMBEROK (490452N 0191823E) – KYSUCKE NOVE MESTO (491803N 0184724E) – LYSA POD MAKYTOU (491144N 0181152E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

___________________________________________________________________________

(A 0759/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4845N018084E051
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DAILY 0700-SS
E) NAVIGATION WARNING:
SLOVAK CHANPIONSHIP IN AIR NAVIGATION WILL TAKE PLACE IN AREA:
LZDB (485951N 0181138E) – SENICA (484046N 0172204E) – TRSTIN (483134N 0172802E) – VELKE ZALUZIE (481823N 0175626E) – KOLAROVO (475508N 0175941E) – LEVICE (481311N 0183638E) – TURCIANSKE TEPLICE (485128N 0185148E) – MARTIN (490340N 0185523E) - SVRCINOVEC (492846N 0184744E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

(C 0759/04 NOTAMN
Q) LZBB/QWALW/IV /M/W/000/010/4845N018084E051
A) LZBB B) 0406160700 C)0406201853
D) DENNE 0700-SS
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
MAJSTROVSTVA SLOVENSKA V LETECKEJ NAVIGACII V PRIESTORE:
LZDB (485951N 0181138E) – SENICA (484046N 0172204E) – TRSTIN (483134N 0172802E) – VELKE ZALUZIE (481823N 0175626E) – KOLAROVO (475508N 0175941E) – LEVICE (481311N 0183638E) – TURCIANSKE TEPLICE (485128N 0185148E) – MARTIN (490340N 0185523E) - SVRCINOVEC (492846N 0184744E) – LZDB (485951N 0181138E).
F) GND
G) 300M AGL)

___________________________________________________________________________

(A 0760/04 NOTAMN
Q) LZBB /QWALW/IV / M/W/000/085/4757N01811E004
A) LZBB B) 0406260900 C) 0406261430
E) NAVIGATION WARNING:
AIR SHOW WILL TAKE PLACE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 7,5 KM WITH CENTRE ARP AD LZNZ (475739N 0181110E).
F) GND
G) FL085

(C 0760/04 NOTAMN
Q) LZBB /QWALW/IV / M/W/000/085/4757N01811E004
A) LZBB B) 0406260900 C) 0406261430
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
LETECKY DEN V PRIESTORE : KRUH S POLOMEROM 7,5 KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZNZ (475739N 0181110E).
F) GND
G) FL085

___________________________________________________________________________

(A 0768/04 NOTAMN
Q) LZBB/ QWLLW/ IV /M/W/000/030/4839N02114E011
A) LZKZ B) 0406230400 C)0406270630
D) JUN 23 24 25 26 0400-0630 AND 1630-SS , 27 0400-0630
E) NAVIGATION WARNING:
INTERNETIONAL BALLOON FIESTA KOSICE 2004 WILL TAKE PLACE IN AREA:
CIRCLE RADIUS 20 KM WITH CENTRE ARP AD LZKZ ( 483947N 0211428E)
F) GND
G) FL030 .)

(C 0768/04 NOTAMN
Q) LZBB/ QWLLW/ IV /M/W/000/030/4839N02114E011
A) LZKZ B) 0406230400 C)0406270630
D) JUN 23 24 25 26 0400-0630 A 1630-SS , 27 0400-0630
E) NAVIGACNA VYSTRAHA:
MEDZINARODNA BALONOVA FIESTA KOSICE 2004 V PRIESTORE:
KRUH S POLOMEROM 20 KM SO STREDOM V BODE ARP AD LZKZ ( 483947N 0211428E)
F) GND
G) FL030 .)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 2. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 3. Nové číslo Historickej revue
 4. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 5. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia
 6. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými?
 7. Petra Vlhová venuje svoju prilbu do súťaže pre Plamienok
 8. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele
 9. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami
 10. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou
 1. Svieže jarné ceny v PLANEO Elektro sú aj v marci extra výhodné
 2. Ako môžete zastaviť dýchavičnosť pri covide a po jeho prekonaní?
 3. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj
 4. Porsche sa rozrastá o nový shooting brake Taycan Cross Turismo
 5. Nové číslo Historickej revue
 6. Veolia dostala exkluzívne do správy projekt SKY PARK
 7. AS EUBA vyhlasuje protest proti novele zákona o VŠ
 8. Firmy sa spojili s učiteľmi, rozhodli sa pomôcť chudobným žiakom
 9. Počas pandémie vzrástli obavy z právnych sporov
 10. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať?
 1. Oplatí sa teraz kupovať byt alebo je lepšie si počkať? 22 391
 2. 5 najčastejších dôvodov, pre ktoré sa v noci budíme 12 512
 3. Korona zlacňuje elektroniku. Tento týždeň je až o 50 % lacnejšia 12 115
 4. Skutočná vanilka a čokoláda. Čo robí potraviny kvalitnými? 11 176
 5. Telo v karanténe, jar a domácnosť, rozhovor s Denisou Dvončovou 9 995
 6. Ostrov Saona pri Dominikánskej republike je pravý karibský raj 8 842
 7. AGEL spustil testovanie expresnými PCR testami 8 693
 8. Maldivy, Emiráty, Egypt z Bratislavy aj s poistením liečby COVID 8 538
 9. Denník SME spolu s knihou Rozhovory o ľudskom tele 6 759
 10. Dovolenka v Egypte: Vyskúšali sme, ako sa aktuálne cestuje 6 301
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Respirátor FFP2.

Od pondelka sú v niektorých priestoroch povinné respirátory.

9 h

Hoax.sk odhaľujúci konšpirácie.

2. mar

Neprehliadnite tiež

Ilustračná fotografia.

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 322-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 7 739 obetí. Platia sprísnené opatrenia.

1m
Nicolás Maduro, prezident Venezuely.

Prvých 100 000 dávok Venezuela prevzala 13. februára.

8 h
Jedna z kritizovaných stavebníc.

Šéf spoločnosti Cobi sa ospravedlnil.

8 h
Amanda Gormanová

Gormanová, ktorá žije v Los Angeles, nespresnila, kde konkrétne k incidentu došlo.

9 h