SME
Pondelok, 18. január, 2021 | Meniny má BohdanaKrížovkyKrížovky

Má občan záujem politicky sa angažovať? Čaká ho aj pohovor

Vznik a zaregistrovanie politickej strany sú na Slovensku jednoduché. Stačí získať tisíc podpisov a podať žiadosť o registráciu na ministerstve vnútra. Slovensko má vyše 100 politických strán.

Vznik a zaregistrovanie politickej strany sú na Slovensku jednoduché. Stačí získať tisíc podpisov a podať žiadosť o registráciu na ministerstve vnútra. Slovensko má vyše 100 politických strán.

Otázne je ich ďalšie fungovanie.

Služobne najstaršou politickou stranou, ktorá na Slovensku existuje, je Kresťanskodemokratické hnutie. Vo februári oslávilo 14 rokov.

Iné strany buď zanikli (VPN), alebo sa zlúčili (SMK spojením Együtellés, MKDH a MOS, SDKÚ spojením DU a časti ľudí z KDH), alebo sa z nich štiepením stali nové politické strany (HZDS vytvorili odídenci z VPN, DU založili odídenci z HZDS a SF odídenci z SDKÚ).

Členom politickej strany môže byť každý občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov.

Väčšina strán zároveň víta, aby nebol trestne stíhaný, no nebýva to striktná podmienka. Neraz sa stalo, že vysokopostavený politik prišiel do parlamentu a kolegovia museli hlasovať o zbavení alebo nezbavení jeho imunity.

Najkrikľavejším prípadom bol poslanec Národnej rady Ivan Lexa, o zbavení imunity sa hlasovalo v prípade jeho kolegov Gustáva Krajčiho a Viliama Soboňu či v prípade poslanca SOP Imricha Sládečka.

550 členov. Nikoho nesmú odmietnuť

Najmladšou politickou stranou je Slobodné fórum a jeho predsedníčka tvrdí, že dôležitejšie ako počet členov strany sú funkčné štruktúry.

Hovorí tak zrejme preto, že strana má približne 550 členov. Pri 39-tisícovom HZDS je to skutočne markantný rozdiel. Slová Martinákovej, že SF funguje tri mesiace a HZDS 13 rokov, sú však namieste.

Slobodné fórum začali budovať aj za pomoci nespokojných členov SDKÚ, aj za pomoci výjazdov. Martináková: "Medzi zástupcov SF sme si rozdelili regióny, kde sme robili sériu výjazdov vo forme verejných podujatí či menších stretnutí s prípadnými záujemcami."

Začali zakladať kluby a pred registráciou ich mali 45. Minimálny počet ľudí na založenie klubu je päť. Chcú osloviť najmä strednú vrstvu a ako svoj hlavný atribút označujú slušnosť a akceptácia hlasu zdola.

Ako žiadať o členstvo: Záujemcovia o členstvo môžu osloviť kontaktné osoby vregiónoch, ale najlepšie je kontaktovať bratislavskú centrálu strany, prípadne získať potrebné informácie na internetovej stránke.

Pohovor pri prijímaní: Členov môže prijímať každý zaregistrovaný klub a on zodpovedá za to, koho prijíma. Ak neexistuje vážny dôvod na neprijatie nového člena, nemožno žiadneho dobrovoľného záujemcu odmietnuť.

Čas vybavenia členstva: Do dvoch týždňov.

Členský príspevok: Stanovy výšku členského príspevku nepredpisujú. O tom, či nejaké stanoví a o jeho výške rozhodujú kluby. Povinný je iba akreditačný poplatok sto korún - platia ho účastníci snemu v konkrétnom regióne, ktorý sa koná dvakrát do roka.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Zuzana Martináková: "Ak ich strana osloví svojou myšlienkou a programom, sú ochotní sa angažovať - dokonca aj veľmi nezištne. Ak sa stotožňujú s myšlienkami strany, sú veľmi odhodlaní."

11-tisíc členov. Členstvo podľa prihlášky

SMK vznikla zlúčením troch maďarských strán a na to, že ide o národnú stranu, má úctyhodných 11-tisíc členov.

Ako žiadať o členstvo: Na základe vyplnenia prihlášky, ktorá je k dispozícii v centrále strany alebo v základných organizáciách.

Pohovor pri prijímaní: Nekoná sa, záujemca je posudzovaný iba na základe prihlášky a rozhodujú o tom členovia základných organizácií.

Čas vybavenia členstva: Nebýva dlhší ako mesiac.

Členský príspevok: 100 korún ročne pre radového člena, primátorov, starostov, poslancov krajských samospráv, národnej rady a členov vlády sa pohybuje do výšky 5-tisíc korún.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

László Nagy: "Ak porovnám súčasnosť s obdobím na začiatku 90. rokov, záujem ochabol. Po revolúcii vládla ešte akási eufória zo zmeny režimu. Nedostatok záujmu sa prejavuje najmä v posledných 2 - 3 rokoch. Zrejme na základe skúsenosti, že nádeje na efektívne zmeny v oblasti ekonomiky a sociálnej politiky sú v nedohľadne. Nezanedbateľné je rozčarovanie, že mnohé politické strany nedokázali splniť svoje volebné programy. Záujem o vstup do SMK má najmä stredná generácia, mladí ľudia majú minimálny záujem."

6170 členov. Pohovor nie je povinný

Dzurindova SDKÚ má 6170 členov. Stav členskej základne sa podľa zamestnancov tlačového oddelenia výrazne nemení.

Ako žiadať o členstvo: Záujemca o členstvo by mal požiadať o registráciu predsedu miestneho zväzu SDKÚ v mieste svojho trvalého bydliska, výnimočne v mieste, kde pracuje. Záujemca o členstvo vypíše žiadosť o registráciu za člena SDKÚ, kde uvedie údaje potrebné na registráciu a kontakty na seba.

Pohovor pri prijímaní: Nie je povinný, závisí od individuálneho zváženia predsedu miestneho zväzu. Stanovy SDKÚ neumožňujú na základe pohovoru niekoho neprijať.

Čas vybavenia členstva: Okamžite. Ak má predseda miestneho zväzu pochybnosti, či záujemca napĺňa podmienky na členstvo, požiada o rozhodnutie Prezídium SDKÚ. To by malo rozhodnúť do jedného mesiaca.

Členský príspevok: Výška príspevku je minimálne 300 korún, v prípade zárobkovo nečinnej osoby 100 korún ročne. Minimálny príspevok pre radového člena aj funkcionára je rovnaký.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Tomáš Galbavý: "Nie, a netýka sa to len SDKÚ. Došlo k určitej stagnácii. Určite rozhoduje aj to, ako politici vystupujú na verejnosti, či majú sympatie občana. Mnohí vo vstupe do politiky vidia záujem - či už osobný, profesionálny, alebo materiálny. Mali by skôr pozerať na hodnoty, nie na záujmy a prospech. Aj zo zištných dôvodov však ľudia vstupujú do politiky a nemožno tomu zabrániť."

18-tisíc členov. Členom strany za pár minút

K 31. decembru 2003 malo KDH 18 240 členov a 1022 klubov. Počet členov oproti minulému roku klesol asi o tisíc členov.

Ako žiadať o členstvo: Treba vyplniť prihlášku v okresnom klube.

Pohovor pri prijímaní: Uskutočňuje sa, len ak to predseda klubu uzná za vhodné. Väčšinou však prebiehajú neformálne rozhovory s budúcim členom počas stretnutia klubu.

Čas vybavenia členstva: Niekoľko minút - uchádzač sa stáva členom KDH po vypísaní prihlášky a zaplatení členského príspevku.

Členský príspevok: Je diverzifikovaný podľa toho, či ide o dôchodcu, študenta, alebo pracovne činného človeka. Podľa toho existuje v KDH šesť druhov členských príspevkov v hodnote 50 až 1000 korún.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Pavol Minárik: "Na nedostatok členov a záujemcov sa nemôžeme sťažovať. Máme prírastky členov na celom Slovensku. Nechcem sa k záujmu občanov o politiku vyjadrovať všeobecne."

6000 členov. Prihláška aj cez e-mail

ANO má okolo 6000 členov. Koncom roka zaznamenala strana mierny nárast členskej základne.

Ako žiadať o členstvo: Treba kontaktovať kancelárie v krajských mestách alebo republikovú kanceláriu v Bratislave. Prihláška je aj na webovej stránke strany, kde ju možno vyplniť priamo a poslať e-mailom. Najskôr musí uchádzača o členstvo schváliť základná organizácia, ktorá je takmer v každom meste aj v jednotlivých obciach. Ak ho schvália, stane sa členom základnej organizácie a potom ho schvaľuje krajská rada.

Pohovor pri prijímaní: Väčšinou sa nekoná. Na základe vyplnenej prihlášky sa základná organizácia dozvie o uchádzačovi všetky potrebné informácie.

Čas vybavenia členstva: Približne mesiac.

Členský príspevok: Minimálna výška ročného členského príspevku je 90 korún. Nie je diferencovaný v závislosti od príjmu člena.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?:

Eva Černá: "Väčšina ľudí nevyhľadáva možnosť verejne sa týmto spôsobom angažovať. Veľmi malé percento je presvedčené, že takto pomôže svojej obci, mestu či krajine. Kým som vstúpila do politiky, moje vnútorné presvedčenie bolo podobné. Aj dnes mám síce niekedy pocit, že politika je škaredá a zlá, ale mininálne mi dáva priestor, aby som mohla svoje ideály premieňať na realitu v podobe pozmeňovacích návrhov či zákonov. Ako by som motivovala nových členov? Asi by som ich vyzvala, aby mi išli pomáhať."

2800 členov. Nový člen na odporúčanie

Strana má približne 2800 členov. Od mája 2003, keď vznikla, mesačne do strany vstúpi 10 až 15 členov, väčšinou vo veku strednej generácie.

Ako žiadať o členstvo: Prostredníctvom krajskej kancelárie alebo internetovej stránky sa treba skontaktovať s krajským predsedom, odovzdať mu dvojmo vypísanú prihlášku (jedna zostáva v krajskej kancelárii, druhá v ústredí strany) a kartu člena (osobná identifikácia pre člena).

Pohovor pri prijímaní: Nový člen sa prijíma na odporúčanie a garanciu krajského predsedu. Prihláška sa predkladá na republikovej výkonnej rade, ktorá ju schvaľuje. Obsahuje všeobecné údaje o budúcom členovi. Okrem toho treba uviesť, v akej oblasti by sa chcel uchádzač prezentovať, aké sú jeho odborné kvality či know-how.

Čas vybavenia členstva: Republiková výkonná rada sa schádza raz za mesiac, takže najdlhšia možná lehota vybavenia členstva je 31 dní. Zvyčajne je to však okolo dvoch týždňov.

Členský príspevok: Výška príspevku je stanovená podľa príjmu občana. Riadny člen platí 100 korún.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Oľga Keltošová: "Ľudia strácajú záujem o politické dianie. Súvisí to aj so sociálnou situáciou - majú aj iné starosti, ako zaujímať sa o politiku. Možno žijú v istej apatii alebo v letargii vo vzťahu k politickým stranám a ani sa im nečudujem. Politika je neprehľadná a zanecháva negatívny stav vo vedomí ľudí. O politikoch sa rozpráva ako o skorumpovaných ľuďoch, zdôrazňujú sa ich majetky. Čo sa týka ĽÚ, som prekvapená, že základňa sa skladá z ľudí medzi tridsiatkou a štyridsiatkou."

6610 členov. Pohovor sa robí vždy

Smer predsedu Roberta Fica má približne 6610. Od januára 2004 ukončilo členstvo 20 osôb, 239 nových členov prijali.

Ako žiadať o členstvo: Formou prihlášky, ktorú možno ju získať v centrále strany, v okresnej kancelárii alebo na internetovej stránke strany. O prijatí uchádzača rozhoduje krajská alebo okresná rada.

Pohovor pri prijímaní: Vo väčšine prípadov sa robí s každým uchádzačom o členstvo.

Čas vybavenia členstva: Individuálny, limitovaný zákonitosťami krajských alebo okresných rád. Proces by však nemal trvať dlhšie ako mesiac.

Členský príspevok: Minimálna výška členského príspevku je 240 korún ročne. Vo výnimočných prípadoch (napríklad, ak je člen strany nezamestnaný) možno členský príspevok odpustiť.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Monika Beňová: "Človek by mal sám chcieť vstúpiť do strany, ak ho program a jej politickí predstavitelia oslovujú. Strany sú skupiny ľudí, ktoré presadzujú určitý program, s ktorým sa stotožňujú. To by mala byť hlavná motivácia stať sa členom. Motiváciou je aj snaha angažovať sa nielen občiansky, ale aj politicky. Nemôže sa na to pozerať, či z toho bude niečo mať. Strana nie je zisková organizácia. Ak je úspešná, môže sa stať radový člen jej predstaviteľom, zastupovať ju a prezentovať svoje myšlienky."

39-tisíc členov. Členom do 2 mesiacov

HZDS má viac ako 39-tisíc členov. V roku 2003 odišlo 800 osôb, strana prijala 2500 nových členov.

Ako žiadať o členstvo: Záujemca musí navštíviť regionálnu kanceláriu strany a vyplniť prihlášku. Formulár na internetovej stránke strany nie je. Kritériá na prijatie uvádzajú - ako vo väčšine prípadov - stanovy.

Pohovor pri prijímaní: Posudzovanie každého člena je individuálne, väčšinou prebieha formou osobného pohovoru v kancelárii v mieste trvalého bydliska uchádzača. Pohovor je neformálny.

Čas vybavenia členstva: Miestna organizácia rozhodne najneskôr do 60 dní odo dňa podania prihlášky tajným hlasovaním.

Členský príspevok: Závisí od príjmu člena a jeho funkcie v strane. Dôchodcovia platia desať korún, radoví členovia sto korún ročne. Členovia straníckych orgánov majú výšku povinného členského príspevku odstupňovanú, pohybuje sa do výšky tritisíc korún.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Igor Žvach: "Výška počtu členov HZDS by hovorila o veľkom záujme občanov vstupovať do politiky. Na takejto úrovni sa však udržuje už niekoľko rokov, pohyby nie sú veľmi výrazné a záujem nie je enormný. Vo všeobecnosti by som povedal - a hovoria o tom aj počty členov iných strán - že záujem občanov nie je príliš vysoký."

23-tisíc členov: Dva mesiace čakania

KSS má 23-tisíc členov, mesačne pribudne 80 až 150 nových členov.

Ako žiadať o členstvo: Členov prijímajú základné organizácie najčastejšie v mieste trvalého bydliska. Uchádzačovi pridelia funkcionára, ktorý mu poskytne program a stanovy strany, prihlášku a pozvanie na členskú schôdzu.

Pohovor pri prijímaní: Prebieha počas členskej schôdze. Základná organizácia rozhoduje s konečnou platnosťou a do jej rozhodnutia nikto nezasahuje.

Čas vybavovania členstva: Nemal by byť dlhší ako dva mesiace.

Členský príspevok: 10 korún za členský preukaz plus členské. Študenti a nezamestnaní platia korunu mesačne, dôchodcovia 10 korún a zamestnaní 15 korún mesačne.

Je záujem občanov politicky sa angažovať?

Karol Ondriaš: "Existujú dva druhy motivácie. Buď ľudia naozaj majú záujem v spoločnosti niečo zlepšiť, program niektorej strany ich oslovil a v rámci neho chcú pracovať. Viac je však tých, ktorí chcú prostredníctvom politiky získať viac za menej práce. Na Slovensku ešte politici nevyzreli na úroveň bežnú v západných krajinách, kde je politik osobnosťou a politika jeho životným poslaním. O vstup do KSS majú záujem najmä ľudia stredného veku. Je trošku problém zosúladiť novo vstupujúcich členov s tými, ktorí v strane pôsobia už desiatky rokov. Zatiaľ sa nám nedarí motiváciu mladých ľudí správne využiť."

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 4. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 5. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 6. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku
 7. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur
 8. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká?
 9. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie
 10. Oktagon 20: Pikantné súboje prinesú aj zápas o titul!
 1. Mozog Penty na kolenách: Aký je Hačšákov príbeh v Pente?
 2. MATADOR Group mení vizuálnu identitu značky
 3. Fokus očná optika sa stala exkluzívnym partnerom značky Nikon
 4. Turizmus za účelom estetickej chirurgie v čase pandémie
 5. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku
 6. SME.sk zaznamenalo rekordný nárast záujmu čitateľov
 7. Akčný výpredaj v PLANEO Elektro – to sú ceny nižšie až o 60 %!
 8. Zima v koži atopika: aká je starostlivosť o pokožku s ekzémom?
 9. Ohlúpli sme počas Covid roka?
 10. Zákazníkov čoraz častejšie zaujíma pôvod výrobkov, ktoré kupujú
 1. Už iba dnes si môžete predplatiť SME.sk na rok len za 28 eur 21 296
 2. 10 vecí, pre ktoré sa oplatí navštíviť Dominikánsku republiku 15 852
 3. Sedem najznámejších pyramíd v Mexiku 8 133
 4. Wellness trendy, rozhovory a rady pre lepšie zdravie 7 469
 5. Historická revue: Kam sa podeli Kumáni, Valasi a iné etniká? 7 310
 6. Ekologická móda? Slovenská firma dokazuje, že to ide 7 087
 7. Nakupujete online? Toto potrebujete vedieť 6 362
 8. Produkujeme viac odpadu, kompostujeme len tretinu 6 269
 9. Kvalitnej hydiny je na pultoch stále menej. Čo vlastne kupujeme? 6 123
 10. Kuba si turistov omotá okolo prsta. Miesta, ktoré musíte vidieť 5 894
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Testovanie začne už v pondelok. Dokedy sa treba otestovať a čo sa zmení?

Testovanie si vo februári zopakujú najhoršie okresy.

Igor Matovič.
Dobré ráno

Dobré ráno: Dotácie na rodovú rovnosť rozdali čudne

Ministerstvo rozdávalo viac ako 21-tisíc eur.

Komentár Zuzany Kepplovej

Hluchá linka, nefunkčná appka

Keď štát rieši násilie v rodinách.

Zuzana Kepplová.
Dave Grohl z kapely Foo Fighters, ktorá 5. februára vydáva nový album.

Neprehliadnite tiež

Európski lídri odsúdili zatknutie Navaľného, žiadajú reakciu Únie

Európski politici žiadajú prepustenie Navaľného.

Alexej Navaľnyj.

V bieloruských mestách pokračovali protesty proti Lukašenkovi

Protestujúci žiadali odstúpenie Lukašenka.

Ilustračné foto
Phil Spector.

Británia vyzvala Čínu, aby do ujgurskej oblasti pustila inšpektorov

V regióne dochádza podľa OSN k porušovaniu ľudských práv.

Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.