SME
Streda, 21. október, 2020 | Meniny má UršuľaKrížovkyKrížovky

SNS-áci nevedia, ktorý preukaz platí. Ako to je u iných?

V radoch národniarov vládne zmätok - nielen v tom, kto je predsedom SNS a kto nie. Zmätok je aj v tom, ktorý preukaz je pravý a platí, a ktorý nie. Členovia strany, ktorá má šancu byť v parlamente, totiž používajú dva typy legitimácií - pre členov SNS ..


V radoch národniarov vládne zmätok - nielen v tom, kto je predsedom SNS a kto nie. Zmätok je aj v tom, ktorý preukaz je pravý a platí, a ktorý nie. Členovia strany, ktorá má šancu byť v parlamente, totiž používajú dva typy legitimácií - pre členov SNS a pre členov Pravej SNS.

Zmenil sa pritom aj spôsob platenia členského príspevku. Kým v SNS sa platilo a platí ročne minimálne 20 korún, v P SNS bolo členské tisíc korún - len sociálne slabší členovia ho mohli zaplatiť na dvakrát.

Po zmierení Slotu s Malíkovou, teda P SNS s domovskou SNS, sa mali zmeniť aj preukazy - podľa hovorcu Rafaela Rafaja sa však dostali len k vypracovaniu návrhu. Členovia SNS sa ich nedočkali aj z dôvodu, že ministerstvo vnútra nezaregistrovalo zmeny stanov ani štatutára zjednotenej SNS pre neukončené súdne spory s národniarmi pod vedením Petra Súlovského.

V tábore Petra Súlovského, ktorého rezort vnútra po rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave zaregistroval ako štatutára SNS, sa používa ďalej starý preukaz SNS.

Zmena bude len v tom, že do nich musia členovia strany dodať novú fotografiu. "Stranícke preukazy SNS sa nemenili už sedem rokov," odôvodňuje to Viliam Oberhauser.

Zdá sa však, že tieto technické záležitosti trápia naozaj len časť Súlovského tábora. Malíková so Slotom pracujú ďalej ako riadni šéfovia zjednotených národných strán. Ján Slota sa stal dokonca pred týždňom ich lídrom kandidátky na europoslanca. (ts)

Členovia Smer-u majú biele stranícke preukazy v tvare kreditných kariet. Majú ich také od vzniku strany a podľa generálneho manažéra strany Igora Federiča zmeny neplánujú. Okrem mena a dátumu narodenia člena strany vidieť na pravej strane preukazu aj registračné číslo spolu s dátumom registrácie. V porovnaní s inými straníckymi preukazmi je istý rozdiel v tom, že preukaz obsahuje aj podpis lídra Smeru Roberta Fica.

Ako platia členské: Minimálna hranica ročného členského je 240 korún. Členovia ho môžu zaplatiť naraz - štvrťročne či mesačne.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Aktivistom a sympatizantom strany môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a ktorému je blízky program strany a zároveň sa dobrovoľne zapája do jej činnosti.

Modrý preukaz člena ĽS-HZDS je síce jednoduchý, ale praktický. Okrem mena člena a jeho registračného čísla je na preukaze aj rodné číslo. Na druhej strane je dátum prijatia člena strany do HZDS, v prípade poslanca Sergeja Kozlíka je to 15. apríl 1992. V hornej časti preukazu je aj poučenie, podľa ktorého je preukaz neprenosný, nesmie byť odovzdaný ako záloha, držiteľ je povinný oznámiť jeho stratu, aj to, že preukaz je majetkom ĽS-HZDS.

Ako platia členské: Najčastejšie sa platí raz za rok, poslanci Národnej rady platia členské raz mesačne, pričom jeho výška je dobrovoľná. Študenti, dôchodcovia a nezamestnaní platia ročne 120 korún. Pri plate do 10-tisíc korún mesačne je členské 360 korún na jeden rok, nad plat 10-tisíc korún mesačne je ročné členské 1200 korún.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Strana a všetky jej orgány sú povinné zabezpečovať rovnoprávne postavenie žien a mužov a pri navrhovaní kandidačných listín do zastupiteľských zborov je stranícky orgán povinný dbať na dostatočné zastúpenie žien.
 • Podpredsedovia sú volení na sneme na návrh predsedu.
 • Na prijatie úverov nad 5 miliónov korún je nevyhnutný súhlas republikového predstavenstva strany.
 • Majetkom strany nemožno ručiť na úvery členov strany.

Preukazu členov SMK dominujú farby červená, biela a zelená. Názov strany je uvedený po maďarsky aj po slovensky. Na vnútornej strane preukazu sú osobné údaje člena a základnej organizácie. Na ďalších stranách sú potvrdenia o zaplatení členského príspevku. Členská legitimácia obsahuje aj práva a povinnosti člena strany podľa stanov SMK.

Ako platia členské: Riadny člen musí zaplatiť ročne 100 korún, dôchodcovia a študenti 50 korún. Pre komunálnych poslancov v obciach do 3000 obyvateľov je členské 150 korún, v obciach nad 3000 obyvateľov 200 korún. Starostovia obcí do 3000 obyvateľov musia zaplatiť ročne 700 korún, v obciach nad 3000 obyvateľov 1000 korún. Poslanci Národnej rady platia ročne 1000 korún vlastnej miestnej organizácii a 4000 korún do ústrednej kancelárie SMK, pričom tie peniaze sa rozdeľujú medzi okresné predsedníctva SMK. Štátni tajomníci musia platiť 1000 plus 1000 korún a ministri 1000 plus 4000 korún.

Zaujímavosť v stanovách:

 • Združuje občanov SR bez ohľadu na národnosť, spoločenské postavenie, pôvod, rasu a náboženské vyznanie.

Stranícky preukaz kresťanských demokratov je biely s modrým rámčekom za písmenami. Na prvej strane sa uvádza meno, priezvisko a poradové číslo člena KDH. Prvú stranu uzatvára číslo klubu KDH, ktorého je členom dotyčný majiteľ preukazu. Na druhej strane dokumentu je pečiatka okresného centra KDH a podpis okresného predsedu hnutia.

Ako platia členské: Nepovinný príspevok vyberajú kluby KDH raz za rok. Minimálna sadzba je 100 korún, najmä pre dôchodcov a študentov. Priemerne sa platí členské ročne na báze dobrovoľnosti okolo 200 až 500 korún.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Hnutie vychádza z odkazu európskej kresťanskej kultúry.
 • Politickú disciplínu porušuje člen hnutia, ktorý svojím konaním spôsobil rozvrat v hnutí na ktoromkoľvek stupni.
 • Snem môže za osobitné zásluhy v hnutí zvoliť na návrh Predsedníctva KDH čestných predsedov.

Členovia SDKÚ stranícke preukazy nemajú. O ich zavedení sa uvažovalo, ale definitívne rozhodnutie nepadlo. V súčasnosti existuje "potvrdenie o členstve v SDKÚ", ktoré dostane člen na zasadnutí Miestnej konferencie SDKÚ.

Ako platia členské: Členské príspevky sú rôzne: zápisné, pravidelné príspevky, osobitné príspevky, mimoriadne príspevky a volebné príspevky. Pravidelný príspevok zárobkovo činného člena je 300 korún za rok a zárobkovo nečinného člena 100 korún za rok. Za zárobkovo nečinného člena SDKÚ sa považuje dôchodca, vojak, nezamestnaný, žena na materskej dovolenke, invalid a študent. Poslanci Národnej rady platia vyššiu sumu na základe dobrovoľnosti.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Každý človek je jedinečná a od prírody slobodná bytosť. Každý človek má preto právo podieľať sa v čo najširšej miere na budovaní celej spoločnosti. SDKÚ bude preto podporovať výrazné zvýšenie podielu občanov na správe verejných vecí.
 • Závažné škody spôsobuje SDKÚ jej člen okrem iného, ak zverejní dôverné stranícke informácie alebo takéto informácie poskytne politickým súperom či spreneverí majetok SDKÚ.

Strana Slobodné fórum ešte nemá vlastné stranícke preukazy, ešte sa na nich pracuje. Členovia SF ich dostanú v blízkej budúcnosti. Podľa Šimkovho asistenta Ambroviča bude tento doklad štandardný.

Ako platia členské: Minimálna hranica členského nie je stanovená. Spôsob platenia určujú miestne kluby SF, ktorým sa platí. Mimo členského musia členovia SF počítať so zaplatením kandidačného poplatku za akciu - napríklad na snem vo výške 50 korún.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Je politickým hnutím kresťanských demokratov, konzervatívcov a liberálov. Pod kresťanskou demokraciou a konzervativizmom rozumie politiku inšpirovanú židovsko-kresťanským duchovným dedičstvom a pod liberalizmom predovšetkým úctu k slobode jednotlivca aj k slobode inak zmýšľajúcich.
 • Má ambíciu byť alternatívou voči socialistickému paternalizmu, fundamentalizmu, hodnotovo vyprázdnenému pragmatizmu a bezzásadovému libertinizmu, ako i voči neprimeranej moci politických strán (partokracii).
 • Nepripustí, aby si mocní privlastňovali spravodlivosť iba pre seba. Bude bojovať proti korupcii, zneužívaniu štátneho aparátu, tajných služieb a exkluzívnych informácií.

Stranícky preukaz slovenských komunistov je, samozrejme, červený. Na jeho prednej časti sú symboly KSS - hviezda, kladivo a kosák. Na vnútorných stranách je číslo preukazu, priezvisko, meno, titul, bydlisko a dátum narodenia. Komunisti musia uviesť aj to, odkedy sú členmi KSS, respektíve KSČ. Preukaz uzatvára pečiatka strany a podpis šéfa KSS.

Ako platia členské: Mesačne. Nezamestnaní 1 korunu, dôchodcovia 5 korún a ďalší 20 korún. Dobrovoľne môžu zaplatiť aj vyššiu sumu.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Definujú sa ako marxisticko-leninská strana, nástupkyňa KSČ a KSS na Slovensku.
 • Hlavnou zásadou organizačnej výstavy, vnútorného života a činnosti KSS je demokratický centralizmus ako dialektické uplatňovanie jednoty vnútrostraníckej demokracie a princípov samosprávy s uvedomelou disciplínou, jednoty práv a povinností.

4Modrý stranícky preukaz ANO má klasickú formu a tvar. Preukaz obsahuje informácie o členovi vrátane mena, priezviska, titulu, adresy bydliska, dátumu narodenia, vstupu do aliancie a čísla preukazu.

Ako platia členské: Platí sa raz za rok a to minimálne 90 korún. Kto chce, môže zaplatiť viac.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Člen je povinný okrem iného oznámiť všetky zmeny svojich osobných údajov rade základnej organizácie.
 • Ak strana zaniká zlúčením s inou politickou stranou alebo politickým hnutím, alebo sa mení na občianske združenie, všetok jej majetok a záväzky prechádzajú na právneho nástupcu.

Stranícke preukazy s názvom Karta člena majú už aj členovia Ľudovej únie. Stranícky doklad má jednoduchú formu, na bielom pozadí sú modré nápisy. Okrem mena, priezviska a adresy člena obsahuje registračné číslo - v prípade predsedu ĽÚ Vojtecha Tkáča to je 100/000/0001. Na druhej strane je poučenie, ktoré je takmer totožné s poučením na preukaze HZDS. Jediným rozdielom je, že "ľudovec" je povinný dňom ukončenia členstva v strane preukaz vrátiť.

Ako platia členské: Platí sa raz za jeden rok, a to podľa hospodárskej smernice strany od 1 koruny do 100. Najnižšiu sumu platia členovia ĽÚ, ktorí majú príjem na úrovni životného minima a sú v stave hmotnej núdze. Starobný a invalidný dôchodca, študent a žena na materskej dovolenke zaplatí ročne 20 korún a ostatní členovia 100 korún. Poslanci môžu zaplatiť aj vyššiu sumu.

Zaujímavosti v stanovách:

 • Majetkom strany nemožno ručiť na úvery členov strany.
 • Straníckymi odmenami sú čestné členstvo a čestná funkcia.

TOMÁŠ SZMRECSÁNYI

Zhody politických strán v stanovách

 • výlučné pôsobenie na území Slovenskej republiky,
 • straníckym členom môže byť každý občan, ktorý dosiahol vek 18 rokov a nie je v inej politickej strane či hnutí,
 • hlásia sa k rozvíjaniu demokratických hodnôt a okrem KSS a ANO aj k rozvíjaniu kresťanských hodnôt,
 • podporu rozvoja ľudských práv a slobôd, tolerancie, spravodlivosti a slobody,
 • o prijatí za člena rozhodujú príslušné miestne organizácie strán na základe písomnej žiadosti či prihlášky,
 • dôvody zániku členstva: smrť člena, vystúpenie zo strany, zrušenie strany, vylúčenie, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo strate právnej spôsobilosti,
 • práva členov: zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii programu strany, zúčastňovať sa na schôdzach a hlasovať, voliť a byť volený do orgánov strany, byť informovaný o činnosti strany,
 • povinnosti členov: dodržiavať stanovy strany, plniť uznesenia strany, platiť členské príspevky,
 • disciplinárne tresty a opatrenia: odvolanie z funkcie, prerušenie členstva, vylúčenie zo strany,
 • spôsoby hlasovania: verejne zdvihnutím ruky alebo mandátnym lístkom, tajne, ak to odsúhlasí príslušný stranícky orgán.

Reformátor Mikloš sa KSČ štíti doteraz

Zločinecká KSČ oslávi v máji 83. výročie. Väčšina bývalých komunistov, ktorí sú dnes vo vysokých pozíciách iných politických strán, tvrdí, že knižku odovzdala krátko po páde režimu. K odkazom KSČ sa kedysi hlásila vo vysokej ponovembrovej funkcii len Brigita Schmögnerová - mnohých tým šokovala. Jej nástupca Ivan Mikloš chcel síce v živote veľa dokázať, strana ho však nezlanárila. Na snímke drží knižku niekdašej KSČ s dešpektom. Získal ju pri fotografovaní pre denník SME a o pár minút ju hodil do kúta. Jeho reformy nástupkyňu KSČ, Ševcovu KSS, netešia, domáci ekonómovia a zahraničia si ich však cení. (edi)

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Svet

Inzercia - Tlačové správy

 1. Zamestnanec chcel príspevok na stravu, no šéf mal iný názor.
 2. Vitajte v postapokalyptickom svete
 3. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 4. Downtown Bratislavy sa rozrastie o nový rezidenčný projekt
 5. Na Slovensku pribúdajú nové bankomaty. Viete čo v nich vybavíte?
 6. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 7. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Zaplatiť za kávu či obed pomocou správy v čete? Už čoskoro
 1. Úprava osobného motorového vozidla
 2. Important information for Brazilians living in Slovakia
 3. Prečo sú dnes ryby také dôležité?
 4. Vitajte v postapokalyptickom svete
 5. NAŽIVO: Ako na koronu reagujú úspešné firmy? Sledujte #akonato
 6. NAŽIVO: Čo čaká ekonomiku? Sledujte #akonato konferenciu
 7. Päť chýb pri zateplení strechy
 8. Kupujte originálne tonerové kazety HP
 9. Investície s fixným ročným výnosom od 6 % do 8 %
 10. Prebudili ste sa už v sude, sene alebo teepee? Je to zážitok!
 1. Rysy navštívi päťtisíc ľudí denne. Ako vyzerá denný chod chaty 30 038
 2. Kam sa vybrať za jesennými výhľadmi? 16 003
 3. Jedlo v Bratislave: Tieto reštaurácie určite vyskúšajte 14 056
 4. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 13 757
 5. Pravá strana Dunaja môže vďaka Inchebe získať novú tvár 11 716
 6. Čo bude s gastráčmi a miliardy z EÚ ako prekliatie? 10 537
 7. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 9 601
 8. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 9 584
 9. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 9 361
 10. Hodnotenie profesionála: Ako obstáli obľúbené hotely v Tatrách? 9 143
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Cynická obluda

Etalóny zodpovednosti

Najnezodpovednejší živel, aký sa v slovenskej politike za 10 rokov zjavil miluje slovo zodpovednosť.

Testovanie na nový koronavírus.

Koronavírus: Slovensko má denné maximum nakazených, v hre je lockdown (minúta po minúte)

Nakazených koronavírusom na Slovensku je 25 100 osôb. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 98 obetí.

Premiér Igor Matovič po stredajšom rokovaní vlády.
Česko má najvyššie tempo nárastu šírenia nákazy spomedzi okolitých krajín.

Neprehliadnite tiež

Koronavírus vo svete: Viaceré európske krajiny hlásia denné rekordy

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v zahraničí?

Ilustračné foto.

NATO zverejnilo výdavky spojencov na obranu na budúci rok

Desať členských krajín by podľa odhadov malo splniť dvojpercentnú rozpočtovú hranicu.

Ilustračné foto

Čechom pomôže v boji s pandémiou 28 amerických lekárov

V Česku pribúdajú rekordné počty nakazených.

Ilustračné foto.

V Česku zomrelo s ochorením COVID-19 za jeden deň skoro sto ľudí

Celkovo od začiatku pandémie v Česku zomrelo 16 pacientov.

Zdravotná pracovníčka si umýva ruky na jednotke intenzívnej starostlivosti v pražskej univerzitnej nemocnici, v ktorej liečia pacientov s ochorením COVID-19.